Samles til toppmøte i Bergen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsråder fra 15 land og to EU-kommisærer samles til toppmøte i Bergen for å diskutere hvordan vi kan sikre at befolkningen har den kompetansen arbeidslivet trenger.

- Det å ha tilgang på rett kompetanse på rett sted til rett tid er avgjørende for innovasjon, konkurransekraft og verdiskaping. Men det aller viktigste er at det gir flere mulighet til å finne sin plass i arbeidslivet, sier statsminister Erna Solberg.

Dele erfaringer
Statsministeren åpner toppmøtet i hjembyen Bergen som går av stabelen 29. – 30. juni. Det arrangeres i samarbeid med Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). To EU-kommisærer, 14 ministere 11 statssekretærer og OECDs generalsekretær Angel Gurría har meldt sin ankomst til toppmøtet.

- Vi samler toppolitikere som har ansvar for en rekke ulike politikkområder i sine hjemland. Målet er at vi skal dele erfaringer med hverandre, slik at vi alle kan bli bedre rustet til å lag en kompetansestrategi som omfatter hele samfunnet. Det skal bidra til at flere kan komme seg inn i arbeidslivet og holde seg der lengre, sier Solberg.

Anerkjennelse av Norge
Norge var det første land som ba OECD gjøre en analyse og komme med anbefalinger om hvordan vi kan blir flinkere til å tilby kompetanseheving både til de som er i arbeidslivet og de som er utenfor.

- Det at ministermøtet arrangeres i Norge er en anerkjennelse av at vi har kommet lengre enn de fleste andre OECD-landene i vårt arbeid med å lage en nasjonal kompetansestrategi. Dette er et arbeid som vi gjør sammen med partene i arbeidslivet. Målet er at strategien skal være ferdig innen utgangen av året, sier Solberg.

Den første nasjonale kompetansestrategien skal samle alle aktører på tvers av sektorer og forvaltningsnivå til en felles innsats for økt kompetanse. Utdanningssektoren, arbeidsmarkedspolitikken, integreringspolitikken, regionalpolitikken samt innovasjons- og næringspolitikken skal ses i sammenheng. 

Norske utfordringer
OECD har tidligere sett på Norges utfordringer i arbeidslivet. Konklusjonen er at vi, på tross av gode forutsetninger, ikke greier å utnytte befolkningens kompetanse godt nok:

  • Om lag 400 000 voksne har svake grunnleggende ferdigheter i lesing og rundt 480 000 har svake regneferdigheter
  • Om lag 600 000 av alle voksne mangler videregående opplæring
  • Norge er ett av få land der ferdighetsnivået blant unge voksne er svakere enn i resten av den voksne befolkningen.
  • Mange bedrifter klarer ikke skaffe kompetent arbeidskraft.
  • Høyt frafall i fagopplæringen bidrar til mangel på faglært arbeidskraft
  • Mulighetene til etter- og videreutdanning er mangelfulle.

Til enhver tid er kun rundt 2,5 prosent av arbeidsstyrken i Norge nyutdannet. Dette viser at læring i arbeidslivet er svært viktig for å øke kompetansen i arbeidslivet.

Åpningen av møtet den 29. juni i Håkonshallen med statsministeren og generalsekretær Angel Gurría i OECD er åpent for media.