Toppmøte om hvordan helsetjenestene kan bli enda bedre

Regjeringen slår seg ikke til ro med at Norge har en av verdens beste helse- og omsorgstjenester. Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie har 15. november invitert pasienter og fagfolk til å gi innspill om hvordan tjenestene kan bli enda bedre.

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie arrangerte toppmøte om hvordan helsetjenestene kan bli enda bedre.
Rundt 70 fagfolk og brukere av helse- og omsorgstjenestene deltar på dagens toppmøte i statens representasjonsbolig i Parkveien i Oslo sammen med statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Helse-og omsorgsdepartementet

– Jeg tror vi alle har felles mål om å bidra til et likeverdig og kvalitativt godt tilbud til alle som trenger det. Regjeringen jobber systematisk med å forbedre og modernisere helse- og omsorgssektoren. Skal vi lykkes, må vi gjøre en jobb sammen, sier statsminister Erna Solberg.

Enda bedre helse- og omsorgssektor

Variasjon og kvalitet i tjenestene blir belyst gjennom forberedte innlegg og påfølgende gruppediskusjoner om tilbudet til barn og unge, kreftpasienter, pasienter i psykisk helsevern og rusbehandling og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Temaene er valgt fordi de berører store pasientgrupper og er viktige innsatsområder.

– Regjeringen er opptatt av økt åpenhet i helse- og omsorgsektoren. Vi vet det er variasjon i tilbud, tilgjengelighet og kvalitet rundt om i landet. Dette er noen ganger riktig og ønsket. Men når forskjellene ikke har sammenoheng med sykelighet eller behov i befolkningen, er det viktig at vi reduserer variasjonen og bedre kvaliteten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Innspill fra pasienter og fagfolk

Noen av deltakerne på toppmøtet kommer med egne erfaringer som pasient eller bruker, andre har særskilt kunnskap om temaene. Det er deltakere fra organisasjoner og inviterte fra ulike deler av helse- og omsorgstjenesten.

Erna Solberg og Bent Høie håper innspillene stimulerer til systematisk arbeid med kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Til toppen