Toppmøte om mobbing

Nesten fire prosent av elevene i skolen oppgir at de mobbes to eller flere ganger i uken. På et toppmøte 30. januar ga tidligere mobbeofre, fagfolk og forskere innspill til regjeringens arbeid mot mobbing.

Bilde av Torbjørn Røe Isaksen og Margit Kristina Akselsen.
Arbeidet mot mobbing vil få betydelig oppmerksomhet i 2015, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Her sammen med Margit Kristina Akselsen. Margit ble mobbet. Foto: KD

– Vi kan ikke akseptere at mange tusen elever hver eneste dag gruer seg for å gå på skolen. De mange gode innspillene som kom fram i dag, skal vi ta med oss videre i arbeidet med en ny og bedre politikk for å forebygge og håndtere mobbing, sier statsminister Erna Solberg. 

Fredag 30. januar arrangerte statsministeren toppmøtet om mobbing sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og helse- og omsorgsminister Bent Høie. På møtet fikk de innspill til hvordan man bedre og mer effektivt kan fange opp, forebygge og håndtere mobbing. Det kom også forslag til hvordan mobbeofre og deres foreldre kan få bedre hjelp når de klager på skoler eller skoleeiere som ikke har fulgt opp mobbesaker. 

I tillegg til representanter for regjeringen, deltok flere som har blitt mobbet og foreldre til mobbeofre. Til stede var også rektorer fra skoler som kan vise til gode resultater i kampen mot mobbing, fremtredende forskere på mobbeområdet og representanter fra organisasjoner som arbeider i skolen. 

– Barnehage og skole skal være et trygt og godt sted for barna, men det er det ikke for alle i dag. Altfor mange opplever mobbing, og vi må bli flinkere til å hjelpe disse barna. Her har vi voksne et spesielt ansvar for å bry oss og gjøre noe når vi ser at barn har det vondt. Vi må gripe inn tidlig, og jobbe langsiktig. Vi ser at skoler som har et godt og trygt læringsmiljø, også har lite mobbing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeidet mot mobbing vil få betydelig oppmerksomhet i 2015. Det skyldes blant annet at Djupedalutvalget, som gjennomgår og vurderer alle virkemidlene som brukes i arbeidet mot mobbing, leverer sin utredning om få uker. Regjeringen har varslet at den vil bruke utredningen som et viktig grunnlag når den skal utforme en ny og bedre politikk på området.

– Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre mobbing. Barn som mobbes har det vondt når det skjer, men de tar det også med seg resten av livet. Skolehelsetjenesten har viktig kompetanse og kan bistå skolene med å forebygge mobbing og utenforskap, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Rundt 40 deltakere på toppmøtet diskuterte blant annet tidlig forebygging på skolene og i barnehagene, de viktigste årsakene til at mobbing ikke blir oppdaget og håndtert, og hvilke virkemidler myndighetene kan bruke for å stanse mobbing.

Se direktesending fra møtet

Bilde av Morten Harket
Morten Harket var en av de som kom med innspill i møtet. Foto: KD
Erna Solberg på sitt bord sammen med andre deltakere.
Statsminister Erna Solberg sammen med Margit Kristina Akselsen og Morten Harket, som begge fortalte om sine egne erfaringer. Foto: KD
Erna Solberg
I tillegg til representanter for regjeringen, deltok flere som har blitt mobbet og foreldre til mobbeofre. Til stede var også rektorer fra skoler som kan vise til gode resultater i kampen mot mobbing, fremtredende forskere på mobbeområdet og representanter fra organisasjoner som arbeider i skolen. Foto: KD

 

 

Til toppen