Toppmøte om ungdomshelse

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer til toppmøte om ungdomshelse torsdag 18. februar på Lillehammer.

Unge i dag røyker mindre, drikker mindre og trener mer enn foreldrene sine. Mange trives på skolen og har gode relasjoner til både venner og foreldre. Likevel er det en del som strever. Ungdata-undersøkelsen viser at mange unge opplever sosialt press og ensomhet.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med en egen strategi for ungdomshelse og inviterer til et toppmøte for å få råd og innspill til regjeringens politikk på dette feltet.

Målgruppe:

Ungdomsorganisasjoner, ungdom, frivillige som jobber med ungdom, utøvere, helsepersonell, politikere og idrettsledere.

Sted og tid:

Auditoriet på Sykehuset Innlandet, Lillehammer torsdag 18. februar, Kl. 09.30-16.30

Møtet er i samarbeid med Helsedirektoratet og Ungdoms-OL på Lillehammer 12. til 21. februar.

Påmelding til toppmøte om ungdomshelse