Innledning på toppmøte om forskning og høyere utdanning

Statsminister Erna Solbergs innledning på toppmøte om forskning og høyere utdanning i Regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien 45 1. mars 2017.

Velkommen til regjeringens toppmøte om forskning og høyere utdanning – det fjerde i rekken.

Hvert år samler vi de viktigste beslutningstakerne og kloke hoder innen akademia, samfunns- og næringsliv.

Det gjør vi fordi:

  • Vi har høye ambisjoner
  • Og fordi vi ønsker innspill til vår politikk.

Tema for årets toppmøte er:

Grønn omstilling for nye arbeidsplasser og økt produktivitet i næringslivet, som en del av innsatsen for å nå målet om lavutslippssamfunnet.

Nye, klimavennlige løsninger er nødvendig både for å løse klimaproblemet, og for å sikre norske arbeidsplasser når klimapolitikken skjerpes verden rundt.

Forskning, utvikling og innovasjon blir da viktigere enn noensinne.

Satsingen på klimaforskning er kraftig styrket i årets statsbudsjett.

Vi har brukt store ressurser på å etablere forskningsmiljøer som studerer klimaendringene.

De gir oss gode beskrivelser av sammenhengene mellom utslipp og klimaendringer, og hvordan endringene rammer oss. 

I tiden fremover blir det viktigere å bruke større ressurser på å bekjempe de farlige klimaendringene.

Regjeringen har derfor valgt å prioritere økte midler til forskning som kan gi oss løsninger på klimaproblemene.

Slik kan vi få til grønn omstilling i praksis.

Og slik at vi kan skape nye, grønne arbeidsplasser.

Ta prosessindustrien som et eksempel.

I dag blir store mengder avfall fra industrien lagret.

Hvis man kan utnytte materialene bedre, vil man ha mindre behov for deponi.

Nettopp dette er målet med "Waste to Value"-prosjektet på Glencore nikkelverk i Kristiansand.

Avfall skal bearbeides til salgbare produkter og nye råvarer som kan brukes i industrien.

Det er mer miljøvennlig og bidrar til reduserte utslipp av klimagasser.

Å legge bedre til rette for denne typen prosjekter var noe av hensikten med regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

I langtidsplanen har vi seks langsiktige prioriteringer.

Dagens toppmøte berører hele bredden, men vi ønsker spesielt oppmerksomhet rundt tre av prioriteringene.

Og det er her vi trenger deres innspill:

1) Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv

2) Klima, miljø og miljøvennlig energi

3) Muliggjørende teknologier

Jeg ser fram til å få gode råd fra dere.

Jeg er glad for at dere alle bidrar.

Tusen takk for at dere er kommet.

Da gir jeg ordet til kunnskapsministeren.

Til toppen