Toppmøtet om migrasjon på Malta

Sted: Malta

Statsminister Erna Solberg deltek på det internasjonale toppmøtet om migrasjon på Malta.

På møtet skal stats- og regjeringssjefar frå europeiske og afrikanske land diskutera korleis dei langsiktige utfordringane med migrasjon kan løysast.

Akkrediteringsfrist for presse er 4. november. Bruk denne nettsida for akkreditering. Generell informasjon om møtet finn du her.

Pressefolk som reiser til Malta må sjølv bestille overnatting. Det er lurt å gjere dette så snart som mogleg.

Ta kontakt med kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458, for meir detaljert informasjon.