Historisk arkiv

Tor Saglie konstituert departementsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Spesialrådgiver Tor Saglie (62) ble i statsråd i dag konstituert som departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet. Saglie konstitueres for inntil 6 måneder i påvente av utnevning av ny departementsråd.

Tor Saglie konstitueres som departementsråd etter at Morten Ruud har søkt avskjed fra embetet.

Saglie har siden januar 2012 vært utlånt fra Arbeidsdepartementet og Universitetet i Oslo til Justis- og beredskapsdepartementet, og jobbet som spesialrådgiver for departementsråden.

Tor Saglie har tidligere vært departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet og NAV-direktør.

Til toppen