Tord Lien deltar på energitoppmøte i Algerie

Olje- og energiminister Tord Lien deltar tirsdag og onsdag på ministermøte i regi av International Energy Forum (IEF) i Algerie.

Dette er det 15. møte i IEF, og finner sted i Algeries hovedstad Algér.  

Møtet markerer også 25-års jubileet for den organiserte dialogen mellom store produsentland og brukere av energi.

Blant temaene på konferansen er markedssituasjonen for olje og gass, og utviklingen innen fornybar energi og energieffektivisering i lys av Parisavtalen. 

- Effektive markeder er en nøkkel både når det gjelder energisikkerhet for forbrukere og industri og for å gi riktige investeringssignaler til selskapene som produserer energien verden trenger, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Han understreker også at den beste måten å sikre overgangen til et mer bærekraftig energisystem på er gjennom økonomiske virkemidler. 

 - Konferansen gir god anledning til å knytte kontakter og diskutere situasjonen i energimarkedene med kolleger fra andre land, organisasjoner og andre aktører, fortsetter Lien.

 (Olje- og energiminister Tord Lien i forbindelse med åpningen av energikonferansen i Algerie. Foto: OBE/OED)

(Statsråd Lien i samtale med Algeries energiminister Noureddine Boutarfa. Foto: OBE/OED)

Til toppen