Tord Lien innledet på Oslo Energy Forum

Olje- og energiminister Tord Lien innledet fredag under siste dag av Oslo Energy Forum i Oslo. Her undertegnet han også felleserklæringen ”One North Sea” sammen med Storbritannias viseminister for energi og industri, Michael Fallon.

I talen pekte Lien på at økt befolkning og velstand for flere fører til at verdens energibehov øker. Samtidig må verden møte klimautfordringene.

- Derfor må energi  både produseres og brukes på en smartere og mer effektiv måte. Men uansett hvilke scenario man legger til grunn, vil olje og gass fortsatt være en viktig del av energiforsyningen i flere tiår framover, sa Lien.

Han understreket at  den norske CO2-avgiften sammen med nye tekniske løsninger har begrenset utslippene fra norsk sokkel.

Norsk petroleumsvirksomhet er også ledende når det gjelder fangst og lagring av karbon. To gode eksempler er Sleipner og Snøhvit-feltene, der store volum av CO2 har blitt fanget og lagret under havbunnen, sa han.

Lien la vekt på at Norge er et attraktivt sted for olje- og gasselskaper.

-  Denne regjeringen står fast på de langsiktige prinsippene og rammeverket som styrer petroleumspolitikken, sa han.

Han pekte også på at regjeringen vil sørge for at nye områder blir gjort tilgjengelige for leting, og kunngjorde at forslag til blokker til utlysning av 23. konsesjonsrunde nå er sendt på høring. Olje- og energidepartementet foreslår å utlyse totalt 61 blokker i 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel, fordelt på syv blokker i Norskehavet, 34 blokker i Barentshavet sørøst og 20 blokker i resten av Barentshavet.

Lien signerte også en felles erklæring om klimaendringer og energisikkerhet med Storbritannias viseminister for industri og energi, Michael Fallon. Eklæringen  ”One North Statement”  bekrefter det nære samarbeidet mellom Storbritannia og Norge innen energi- og klimaspørsmål. Erklæringen understreker også at begge land har interesse av  å få mest mulig ut av petroleumsressursene på norsk og britisk sokkel. Samtidig vil begge land  arbeide for å begrense utslippene hjemme og ute, blant gjennom satsing på fornybar energi og karbonfangst- og lagring.

Les innlegget Lien holdt på Oslo Energy Forum her.

(Foto: Kilian Munch, Oslo Energy Forum)

(Foto: Kilian Munch, Oslo Energy Forum)
Til toppen