Tord Lien møtte Storbritannias energi- og klimaminister Amber Rudd

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tirsdag møttes Storbritannias energi- og klimaminister Amber Rudd og Tord Lien for å diskutere energi- og klimaspørsmål i London.

På agendaen sto norske gassleveranser til Storbritannia, gassens rolle i fremtidens energimix samt utveksling av kraft mellom landene. Videre diskuterte ministerne lav oljepris og utfordringene i petroleumsnæringen.

 - Vi har hatt et godt møte. Jeg er glad for de positive signalene Amber Rudd ga om behovet for gass i Storbritannia i årene framover. Norge dekker om lag 25 prosent av total gassetterspørsel i Europa og omtrent to tredjedeler av Storbritannias gassimport. Vi vil fortsette å være en stabil og pålitelig leverandør til Europa i mange år framover, sa olje- og energiminister Tord Lien.

Statnett og National Grid samarbeider om opprettelse av en strømkabel mellom Norge og Storbritannia. Med verdens lengste undersjøiske høyspentkabel fra Kvilldal i Norge til Blyth i Storbritannia kobles det norske og britiske kraftsystemet sammen. Kabelen forventes å settes i drift i 2021.

 - Storbritannia og Norge har i flere tiår jobbet sammen for å skape en sterk olje- og gassnæring i Nordsjøen. Ved å koble elektrisitetssystemene våre sammen med North Sea Link, forsterkes samarbeidet i energisektoren, sa olje- og energiminister Tord Lien. 

Olje- og energiminister Tord Lien og Storbritannias energi- og klimaminister Amber Rudd (foto: OED).

Olje- og energiminister Tord Lien og Storbritannias energi- og klimaminister Amber Rudd (foto: OED).