Tord Lien på energiseminar i Milano

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien deltok fredag på et næringslivsseminar som Innovasjon Norge, INTSOK og INTPOW arrangerte i Milano i anledning kongeparets besøk til Italia.

- Både Norge og Italia har lang erfaring med utbygging av vannkraft og utvinning av olje og gassressurser. Gode relasjoner og samarbeid mellom myndigheter og bedrifter er viktig for å få til gode løsninger som kan sikre en bærekraftig energifremtid, sa olje- og energiminister Tord Lien.

Norsk petroleumsrettet leverandørindustri omsatte i 2014 for 527 milliarder kroner, hvorav 195 milliarder i internasjonale markeder. Milano er hovedsete for flere sentrale aktører i petroleumsbransjen og dermed et viktig sted å markere norsk leverandørindustri. Det italienske oljeselskapet ENI er en viktig kunde for norsk industri.

- Italia, og spesielt Milano, er viktig for olje- og gassindustrien i Norge. Her har blant annet ENI og Edison sitt hovedsete, og disse selskapene har vært til stede på norsk kontinentalsokkel i mange år. ENI er operatør for Goliat-feltet i Barentshavet som nylig ble satt i produksjon. Dette var en viktig milepæl spesielt for Nord-Norge, påpeker Lien.

Tord Lien på talarstolen i Milano(Tord Lien talar på energiseminaret i Milano. foto: OED/YP)