Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Her kommer de nye fagskoleplassene:

Totalt 1 500 nye studieplasser ved fagskolene til høsten

Regjeringen fortsetter satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning. Fra høsten 2020 blir det opprettet 1 500 nye studieplasser på fagskoler over hele landet. Regjeringen foreslo 1 000 nye plasser i revidert nasjonalbudsjett, men tallet ble økt med ytterligere 500 plasser i budsjettenigheten på Stortinget. Nå er det klart hvor mange fagskoleplasser fylkene får.

– Vi vet at arbeidslivet har et stort behov for flere fagutdannede. Fagskoleutdanningene er ofte korte og fleksible, som gjør dem tilgjengelige for flere. Kombinert med at utdanningene kan skreddersys etter arbeidslivets behov, er det en fantastisk mulighet for å få relevant og raskt påfyll av kompetanse for å stå bedre rustet i arbeidslivet senere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). 

De 500 nye studieplassene kommer som et resultat av forhandlingene regjeringspartiene har hatt med Fremskrittspartiet.  

– For regjeringen har det vært viktig at satsingen på flere fagskoleplasser ikke går på bekostning av kvaliteten på tilbudet. Ambisjonen er fagskoler med sterke fagmiljøer som tilbyr utdanning som er relevant for arbeidslivet. Til våren vil jeg derfor legge frem en egen strategi for fagskolene hvor både kapasitet og kvalitet blir tema, sier Asheim. 

Stor interesse for å opprette flere studieplasser ved fagskolene 

Fylkeskommunene har blitt bedt om å melde inn hvor det er behov for nye fagskoleplasser, og hvor mange de har kapasitet til å oppskalere. Totalen på de innmeldte plassene var 1 738. 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) har fordelt studieplassene til fylkeskommunene. Fordelingen er gjort med forbehold om vedtak i Stortinget. Direktoratets fordeling er gjort på bakgrunn av fylkeskommunenes kartlegginger og begrunnelser, og det har blitt lagt vekt på: 

  • Dokumentasjon av behov i arbeidslivet 
  • Klar og helhetlig beskrivelse av plan for økning i antall studieplasser i fylket 
  • Involvering av arbeidslivet og fagskolene i behovskartleggingen 
  • Realistisk plan for rekruttering av studenter 

Her kommer de nye studieplassene:  

Fylke 

Tildeling runde 2 

Tildeling runde 1 

Tildelte studieplasser totalt høsten 2020 

Agder 

25 

35 

60 

Innlandet 

57 

82 

139 

Møre og Romsdal 

20 

20 

Nordland 

11 

22 

33 

Oslo 

129 

115 

244 

Rogaland 

40 

75 

115 

Troms og Finnmark 

25 

63 

88 

Trøndelag 

82 

186 

268 

Vestfold og Telemark 

43 

139 

182 

Vestland 

40 

107 

147 

Viken 

28 

176 

204 

Total 

500 

1000 

1500 

Fag fordelt på fylke: 

Tabell