Tove Andersen og Morten Karlsen Sørby nye styremedlemmer i Posten Norge AS

- Med valget av Tove Andersen og Morten Karlsen Sørby som nye styremedlemmer i Posten, tilføres styret økt industriell og forretningsstrategisk kompetanse, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

              
Tove Andersen                       Morten Karlsen Sørby
(Foto:Yara International)        (Foto: Telenor)

På generalforsamlingen torsdag 11. juni ble Tove Andersen og Morten Karlsen Sørby valgt som nye styremedlemmer i Posten Norge AS.

Tove Andersen, født 1970, har bred og internasjonal ledererfaring fra Hydro og senere Yara, særlig innen strategi og forretnings-/verdikjedeutvikling. I dag er hun VP for Supply Chain Europe, Yara. Tidligere har Andersen hatt stillinger som VP Marketing and New Business, Yara, Country Manager Yara UK/Ireland, Director Specialities and Retail Marketing, Yara og Director Business Development and Alliances, Norsk Hydro/Yara. Andersen har styreerfaring fra internasjonale bransjeorganisasjoner, herunder er hun styremedlem i AgGateway Global Network og Globalrange Ltd. Tidligere har hun vært styremedlem i bl.a. Yara Phosyn Ltd og Agricultural Industries Confederation. Andersen er utdannet sivilingeniør fra NTH og har en MBA fra BI.

Morten Karlsen Sørby, født 1959, har lang og bred ledererfaring fra Telenor, også internasjonalt. Sørby er nylig utnevnt som leder for Telenors asiatiske virksomheter og har tidligere hatt mange ulike direktørstillinger i Telenorkonsernet, herunder innen områdene strategi og forretningsutvikling. Sørby har bred styreerfaring fra Telenorkonsernet i Norge og utlandet, blant annet Telenor Mobil Norge, Telenor Norge, Digi Malaysia og VimpelCom Ltd. Han har tidligere vært styremedlem i NHO. Sørby er utdannet MsC i økonomi fra Universitetet i Karlstad og statsautorisert revisor fra NHH.

Etter generalforsamlingen består styret i Posten av følgende medlemmer:
Odd Chr. Øverland (valgt av de ansatte)
Ann Elisabeth Wirgeness (valgt av de ansatte)
Paul Magnus Gamlemshaug (valgt av de ansatte)
Siv Ryan Andersen (valgt av de ansatte)
Terje Wold (aksjonærvalgt)
Morten Karlsen Sørby (aksjonærvalgt)
Anne Britt Berentsen (aksjonærvalgt)
Tove Andersen (aksjonærvalgt)
Randi B. Sætershagen (aksjonærvalgt)
Idar Kreutzer (aksjonærvalgt)

Bakgrunn
Posten Norge AS er et heleid statlig aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser og samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

Til toppen