Tove Kristin Flølo ny ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tove Kristin Flølo ble i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet.

Flølo skal ha ansvaret for Luft-, post- og teleavdelingen, som består av to seksjoner: Luftfartsseksjonen, som har et overordnet ansvar for rammevilkårene for luftfarten, og Post- og teleseksjonen, som arbeider med å legge til rette for gode, rimelige og framtidsrettede tjenester innen post og elektronisk kommunikasjon.

Flølo er avdelingsdirektør og leder for Budsjett og økonomiseksjonen i Justis- og beredskapsdepartementet, men har det siste året vært konstituert ekspedisjonssjef for Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse i samme departement.

I Justis- og beredskapsdepartementet startet hun som rådgiver i 2001, og har vært i departementet siden, med unntak av halvannet år som seniorrådgiver i Utenriksdepartementet. Hun har vært innom flere avdelinger i Justis- og beredskapsdepartementet, og vært konstituert ekspedisjonssjef tre ganger for tre ulike avdelinger.

Tove Kristin Flølo er 43 år. Hun er cand.polit. med hovedfag i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen.