Tre effektiviserer byggenæringen

Tre er på agendaen når byggenæringens er samlet til Byggdagene i Oslo 29. og 30. mars. Årets trebyggeri 2016 er Moholt 50:50.

Tre er kjent som et klimavennlig byggemateriale, men nytt er det at tre blir et valgt materiale fordi det er kostnadseffektivt. Gjennom digital planlegging og bestilling fra leverandørene får man færre feil og mer prefabrikkert produksjon. Byggeplassen blir forvandlet til en montasjeplass og de ulike fag og leveranser kommer til riktig tid på riktig plass.

-  Dette gjer ein samla kostnadseffektivisering og kvalitetsheving i byggeindustrien. Det er gjennom lønsam vidareforedling av norsk tømmer at sektoren kan gi størst positive bidrag til sysselsetjing og eit grønt skifte i økonomien, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Årets Trebyggeri: Moholt 50:50

Massivtreprosjektet «Moholt 50:50» er vinner av Årets Trebyggeri. Prosjektet er det største av landets massivtreprosjekter blant studentboliger.  Prisen ble delt ut på Byggdagenes årlige galla.

Utviklingen av fleretasjes bygg i tre er del av regjeringens satsing på tre, som de siste årene har arbeidet spesifikt for å bygge kompetanse, spre kompetanse gjennom forbildebygg og utvikle norsk industri og videreforedling basert på tre. 

Erfaringer bygges gjennom forbildeeksempler

Massivtresatsingen i studentboliger startet gjennom en mulighetsstudie for boligblokk i tre i Vestby i 2010. Dette prosjektet ble realisert i betong, men prosjektet sådde frøet som ble til studentboliger i massivtre. Videre mobilisering og utviklingsprosjekter finansiert av Innovasjon Norge har ført oss til der hvor vi er i dag. Nå er det massivtre studentboliger ved de fleste av landets Universiteter og erfaringen bygger man nå videre til på omsorgssentre og leilighetsbygg. Den store økningen i massivtreforbruk har nå lagt grunnlaget for større norsk produksjon av massivtre elementer i Norge. Innovasjon Norge arbeider nå videre med industriaktører i realiseringen i industrietableringer.

Til toppen