Forbruket av sjømat i Norge

Tale - "3 i uka"

Statssekretær Veronica Pedersen Åsheims innlegg i forbindelse med at Sjømatrådet lanserte kampanjen "3 i uka" , 12. mars 2018.

                                                                                            Sjekk mot fremføring

Kjære alle sammen,

Takk for invitasjonen til å komme hit i dag for å snakke om et veldig viktig tema: Hvordan vi skal få befolkninga til å spise mer sjømat. 

Norge er en stor sjømatnasjon.

Vi har så å si levd av havet i all tid.

Og vi kommer til å leve av havet i overskuelig fremtid.  

Ja, det ble ny eksportrekord i fjor også.

I 2017 eksporterte Norge sjømat for 94,5 milliarder kroner til over 140 markeder.

Det tilsvarer ikke mindre enn 36 millioner måltider med norsk sjømat hver eneste dag – året rundt.

På kjøkkenbord – fra Rio til Roma og Shanghai – danderes tallerkener daglig med sjømat fra Norge.

Verden får simpelt hen ikke nok av sjømaten vår. 

Det store spørsmålet er derfor:

Hvorfor er vi ikke mer stolte av sjømaten vår her hjemme?

Og hvorfor spiser vi ikke mer fisk? 

Undersøkelser viser at det er den yngre garde, som sammen med unge kvinner og gravide, spiser minst sjømat.

Faktisk er det slik at en gjennomsnittlig 8.- klassing spiser mer godteri enn fisk i løpet av uka.

Det er dyster lesing og ganske bekymringsfullt. 

"Spis fisk til middag to til tre ganger i uken og bruk også gjerne fisk som pålegg", heter det i kostholdsrådene. 

Hvordan skal vi oppnå dette? 

I nasjonal handlingsplan for bedre kosthold har vi satt oss et mål om øke sjømatkonsumet med 20 prosent innen 2021.

Det er et ambisiøst mål.

Jeg mener det er fullt og helt realistisk, så fremt vi nå samler alle gode krefter og drar lasset sammen.

Vi må framsnakke fisken.

Undersøkelser viser at en viktig driver for forbrukerens valg, er at maten skal smake godt og være enkel å tilberede.

Folk vet at fisk er sunt, men vet de egentlig hvor enkelt det er å tilberede et godt og smakfullt fiskemåltid, selv i en travel hverdag? 

Vi må skaffe oss mer kunnskap om hvordan vi kan tilby et mer variert og fristende utvalg av sjømatprodukter som gjør at vi får lyst til å spise fisk oftere. 

Vi må gi forbrukeren et mangfold av valgmuligheter som gir nye og spennende smaksopplevelser og ekte sjømatglede, en sjømatnasjon verdig.

Mange påstår at de ikke liker fisk.

Det har jeg vanskeligheter med å tro.

For det finnes et hav av muligheter – både av fiskearter og måter å tilberede sjømat på.

Regjeringen bevilger forskningsmidler som skal fremme produktutvikling og god kvalitet.

Mangfoldet i havet må utnyttes bedre.

Vi kan høste flere bærekraftige arter og utnytte mer av det som høstes.

Her er det naturlig å trekke frem matforskningsinstituttet Nofima.

De forsker på sjømat gjennom hele verdikjeden.

På forbrukerpreferanser, kvalitetsbevaring og råvareutnyttelse.  

Når regjeringa bevilger penger til forskning på dette området, er det viktig at dere i næringa tar denne kunnskapen i bruk.

Det finnes flere gode eksempler på forbrukervennlige produkter som har høstet stor suksess.

Vi har ferdigpakkede fiskefileter, porsjonsstykker, naturell eller marinert, klare til bruk.

Se bare på skreien, som takket være utvikling av ny teknologi er lett tilgjengelig i de fleste dagligvarebutikker i hele landet.

Slike eksempler på produktutvikling og forbrukervennlig tilpassing håper jeg vi vil se mer av i tiden som kommer. 

Og så må vi ikke glemme fisk som pålegg.

For det er ikke tvil om at sjømat har et stort potensiale til å bli et mer naturlig valg i forbindelse med flere av dagens måltider.

Befolkninga må også vite at sjømaten de spiser er sunn og trygg.

Mattrygghet har høyeste prioritet hos denne regjeringa.

Både Mattilsynet og Havforskningsinstituttet har helt sentrale roller her. 

At maten er bærekraftig produsert blir bare viktigere og viktigere i dagens samfunn.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge mulighetene til fremtidige generasjoner.

Derfor bevilger denne regjeringa også forskningsmidler som bidrar til å innhente kunnskap på dette området. 

Vi må tenke bærekraft i hele verdikjeden. 

Sist men ikke minst, må vi få befolkninga til å sette like stor pris på den norske sjømaten som de gjør langt utenforvåre egne landegrenser.

Sjømaten blir ikke til god ernæring før den er spist.

Her er kunnskap om tilberedning av sjømat et nøkkelord.

I dag er det altfor mange som ikke vet hvor enkelt det er å tilbedre et godt og smakfullt sjømatmåltid.

De voksne skylder ofte på at barna deres ikke liker fisk og har kanskje selv dårlige erfaringer med fisk fra sin egen oppvekst.

Noe som resulterer i at fiskemåltidet hjemme hos altfor mange blir mer en plikt enn glede.

Og så må vi nok innse at andre proteinkilder, som kjøtt og kylling, får nok større oppmerksomhet både i reklame og mange steder også i butikk.

Da er det ikke rart forbrukeren går forbi fisken og synes det er enklere med kjøtt. 

Gode kostholdsvaner etableres tidlig i livet.

Regjeringa ser det som en god investering å sørge for gode kostholdsvaner hos barn og unge. 

I år har regjeringa bevilget 12, 6 millioner til ulike sjømattiltak.

Tiltak som skal gi positive sjømatopplevelser og danne et best mulig grunnlag for gode kostholdsvaner senere i livet.

Tiltakene spenner seg helt fra ernæringsprogrammet Fiskesprell til små og store initiativ over hele landet, som Liantunet i Trondheim, Geitmyra matkultursenter her i Oslo, små og store matfestivaler og idrettsarrangement med sjømat på menyen, for å nevne noe.

Interessen for dette tiltaket er stort og vokser fra år til år.

Tilbakemeldingen fra de som mottar midler er utelukkende positiv.

Og mange er overrasket. Overrasket over hvor godt barn og unge liker fisk. 

Kjære forsamling,

Norge er en stor sjømatnasjon og har sjømat i verdensklasse.

Det er derfor et paradoks at vi spiser stadig mindresjømat. 

Når Sjømatrådet nå lanserer kampanjen 3 i uka håper jeg dette er startskuddet på en felles dugnad, slik at vi sakte med sikkert klarer å snu den nedadgående trenden vi er inne i.

Mange av dere som er tilstede her i dag er helt uunnværlige skal vi få dette til.

For vi har en utrolig viktig oppgave fremfor oss.

Og et stort og viktig samfunnsansvar.

For er det noe som er viktig her i livet, så er det å sørge for at barna våre får et sunt og godt kosthold.

Et best mulig utgangspunkt for et godt liv. 

Derfor må vi sørge for gode råvarer og et mangfold av lett tilgjengelige sjømatprodukter som gir gode smaksopplevelser for både store og små.

Vi fra myndighetenes side skal gjøre vårt.

Så må dere bidra slik at norsk sjømat får den plassen den fortjener i det norske kostholdet.

Vi må spise mer fisk, ikke bare fordi det er sunt, men fordi det faktisk er  noe av det beste vi har å by på. 

Fra og med i dag er det "3 i uka" som gjelder!

Takk for oppmerksomheten!

Til toppen