Tre landbruksbranner der husdyr mistet livet i 2019

I 2019 var det kun tre branner, der til sammen fire husdyr mistet livet. Samlet var det 132 landbruksbranner med skader over 100 000 kroner i 2019, og en samlet utbetaling på 140 millioner kroner.

Dette er en nedgang sammenliknet med tidligere år, og det laveste antallet som er registrert av Landbrukets brannvernkomité. I 2019 er det også en nedgang i antall boligbranner i landbruket, med totalt 179 registrerte branner og utbetalinger på 263 millioner kroner. Dette er en nedgang i antall husdyrbranner på 90 prosent i løpet av fem år.

Målrettede tiltak har hatt effekt

Landbrukets brannvernkomité har i flere år jobbet målrettet med å redusere antall branner i landbruket. Hovedtiltaket for å redusere antallet landbruksbranner har vært el-kontroll skreddersydd for landbruksbygg kombinert med varmesøkende kamera. Ved denne typen kontroll kan brannfarlige elektriske feil avdekkes før det blir en brann. På fem år har over 20 000 bønder utført denne type kontroll. Godt samarbeid i hele bransjen sammen med god innsats fra bøndene har gitt gode resultater