Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tre nye F-35 kampfly til Norge

22. mai landet tre nye F-35 kampfly på Ørland flystasjon. Forsvaret har nå seks fly stasjonert på norsk jord. – Våre nye kampfly er en stor investering og det viktigste tiltaket for å styrke kampkraften til Forsvaret, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Det er planlagt at Norge skal få seks kampfly i året frem til 2024. Flyene som ankom Norge nå er de tre første i 2018
Det er planlagt at Norge skal få seks kampfly i året frem til 2024. Flyene som ankom Norge nå er de tre første i 2018. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Å motta tre fly til er en ny merkedag, og de leveres på tid som forutsatt. Nå er vi ett skritt nærmere målet om å oppnå full operativ kapasitet med F-35 i 2025. Fram til da er det mye infrastruktur som skal bygges på blant annet Ørland og Evenes, mye nytt utstyr og systemer som skal på plass, i tillegg til mange flinke folk som skal lære seg et nytt kampflysystem for å sikre og håndheve norsk suverenitet i fremtiden. F-35 vil styrke hele Forsvarets kampkraft og dermed vår forsvarsevne, sier forsvarsministeren.

Det er planlagt at Norge skal få seks kampfly i året frem til 2024. Flyene som ankom Norge nå er de tre første i 2018. I november i fjor ankom de tre første flyene til Norge. Siden november har Luftforsvaret vært i gang med operativ testing og evaluering av F-35 under norske forhold med mål om en initiell operativ evne (IOC) i 2019. Trening av piloter, vedlikeholdspersonell og annet støttepersonell er en svært viktig del av det som skjer frem mot 2019.

– Å få F-35 krever at hele Forsvaret tenker nytt, fordi vi bringer inn et helt nytt konsept. Men jeg er trygg på at den innsatsen som nå legges ned for å nå IOC er formidabel og at vi vil se en viktig milepæl bli nådd innen utgangen av 2019, sier forsvarsministeren.

En formidabel kapasitet

Basert på Stortingets ambisjonsnivå, planlegger Norge å anskaffe inntil 52 F-35 kampfly til forsvar av Norge. Dette antallet er verifisert gjennom analyser utført i samarbeid mellom Forsvarets Forskningsinstitutt og Kampflyprogrammet. Den siste analysen bygger på oppdatert trusselvurdering som ligger til grunn for inneværende langtidsplan.

– Anskaffelsen av fly vil være fullført og våpensystemet vil være fullt operativt i 2025. F-35 kan finne og treffe godt forsvarte mål på lang avstand, og overleve i møte med moderne trusler. Flyene er vanskelig å oppdage på radar og kan operere i områder med trusselnivåer der dagens F-16 ikke kan operere. Flyene har sensorer med god rekkevidde og høy oppløsning som gir god situasjonsforståelse for egne og allierte styrker. Våpensystemet F-35 er en formidabel kapasitet som vil gi en kraftig styrking av Forsvarets evne til å reagere hurtig over store avstander, sier programdirektør i Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet generalmajor Morten Klever.  


De operative egenskapene til F-35 gjør at dette flyet er velegnet til å løse alle de oppdrag som norske kampfly er forventet å kunne løse i fred, krise og krig. Flyet har høy overlevelsesevne mot avanserte trusler, det har avanserte sensorer og moderne våpen som i sum gjør flyet egnet til å utføre pålagte roller under alle lys- og værforhold. Disse rollene inkluderer bekjempelse av mål i luften, på bakken og havoverflaten, utøve støtteoppgaver som for eksempel informasjonsinnhenting og overvåking, samt operasjoner av strategisk art.

 

De operative egenskapene til F-35 gjør at dette flyet er velegnet til å løse alle de oppdrag som norske kampfly er forventet å kunne løse i fred, krise og krig.
De operative egenskapene til F-35 gjør at dette flyet er velegnet til å løse alle de oppdrag som norske kampfly er forventet å kunne løse i fred, krise og krig. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Stor investering i norsk sikkerhet

Utgiftene til kampflyanskaffelsen ligger innenfor kostnadsrammen fastsatt av Stortinget. – Hvert år gjør vi grundige analyser for å sikre oss at vi holder oss innenfor den kostnadsrammen som er fastsatt av Stortinget. Vi jobber hele tiden med å holde kostnadene nede. Dette er en stor investering i kroner og øre, men en enda større investering i norsk sikkerhet i fremtiden, sier forsvarsministeren.

 Trening og utdanning i rute

I tillegg til de seks flyene på Ørland, har også Norge syv F-35 kampfly på treningsbasen Luke Air Force Base i Arizona. Disse blir brukt til utdannings- og treningsformål. Utdanningsvirksomheten på treningsbasen er i rute. 

 

Til toppen