Tredje energimarkedspakke - anmodning om grunnlovsvurdering

Olje- og energidepartementet mener at det er grunn til å belyse spørsmålet om ESAs vedtakskompetanse sett i sammenheng med kravet om den norske reguleringsmyndigheten for energi (RME) sin uavhengighet innebærer myndighetsoverføring i grunnlovens forstand. Departementet har bedt om at Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet gjøre dette.

Les brevet til Lovavdelingen i Justisdepartementet.

Til toppen