Tre forsvarsministermøter

5. november deltok forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i videomøter med de andre forsvarsministrene i de nordiske og de nordisk-baltiske landene.

 

NORDEFCO forsvarsministre
De nordiske landene samarbeider om forsvarsmateriell. Foto: Nordefco

Forsvarsministrene fra de nordiske landene diskuterte pågående samarbeid innen Nordefco både på militært og politisk nivå, og ulike sikkerhets- og forsvarsrelaterte spørsmål om nordområdene. Forsvarsministrene tok også opp målet i NORDEFCO-visjonen om å være i stand til å samarbeide i fred, krise og konflikt og la særlig vekt på krisekonsultasjonsmekanismen som ble etablert i 2019. Krisekonsultasjonsmekanismen brukes til å konsultere og informere hverandre i krisesituasjoner og har blant annet blitt brukt til å diskutere konsekvensene av covid-19.

I rammen av Nordefco undertegnet Danmark, Finland, Sverige og Norge to vedlegg til den eksisterende avtalen om samarbeid om forsvarsmateriell: ett som omhandler forsyningssikkerhet og ett om eksportkontroll.

Agendaen for møtet mellom forsvarsministrene fra de nordiske og baltiske landene var nordisk-baltisk samarbeid innen sikkerhet og forsvar samt samarbeid i forbindelse med internasjonale operasjoner.

I møtet i Northern Group stilte statssekretær Tone Skogen for Norge. Der ble blant annet kritisk infrastruktur, cybertrusler, sikkerhetssituasjonen i nærområdet og utviklingen i Hviterussland diskutert. På agendaen sto også økonomisk og teknologisk sikkerhet. Landene i Northern Group er de nordiske og baltiske statene samt Nederland, Polen, Storbritannia og Tyskland. De møtes et par ganger i året for å diskutere forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål som berører landene i Nord-Europa.

Les mer om det nordiske forsvarssamarbeidet her: Nordefco.org

 

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen undertegner avtale
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen undertegnet to vedlegg til den eksisterende avtalen om samarbeid om forsvarsmateriell. Foto: Marita I. Wangberg, Forsvarsdepartementet