Trekanttomten selges for 1,5 milliarder kroner

Statsbygg og Oslo kommune er enige om å selge en av landets aller mest attraktive næringstomter til Ferd Eiendom og Vedal.

– Staten skal investere i eiendommene vi trenger og selge de vi ikke har bruk for. Jeg tror at dette salget vil bidra til positiv utvikling av området, samtidig som staten får inntekter som vi kan bruke til andre gode formål, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Den trekantformede tomten på 4,5 mål ligger sentralt plassert mellom det nye Nasjonalmuseet og Aker Brygge. Staten eier cirka 80 prosent av tomten, mens Oslo kommune eier resten. Tomten er i dag regulert til utbygging av 24.000 kvadratmeter bruttoareal med mulighet for å bygge blant annet bolig, kontor og offentlige formål.

Statsbygg har jobbet med salget siden regjeringen i vår besluttet at tomten skulle selges. En rekke eiendomsaktører meldte sin interesse da budprosessen startet for en måned siden. Budrunden resulterte i en betydelig høyere pris enn forventet.

Nå er budet fra et partnerskap mellom Ferd Eiendom og Vedal på 1,5 milliard kroner for Trekanttomten akseptert.

– Dersom Stortinget gir økt salgsfullmakt, vil dette gi staten en salgsgevinst på om lag 1,2 milliarder kroner, som nå kan brukes på andre gode formål. I tillegg tror jeg Ferd Eiendom og Vedal vil kunne utvikle tomten til det beste for byens innbyggere, sier Astrup.

Må godkjennes formelt

Trekanttomten har de seneste årene blitt brukt som anleggsplass for det nye Nasjonalmuseet. Både staten og Oslo kommune har akseptert budet på sine arealer, men salget er ikke formelt godkjent. Regjeringen vil nå be Stortinget om økt salgsfullmakt, slik at salget kan sluttføres. Det tas sikte på å gjennomføre salget i 2020.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00