Trenger lærere til asylbarna

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Med den økte flyktningtilstrømningen har norsk skole fått mange nye elever. Disse elevene trenger gode lærere, og Kunnskapsdepartementet oppretter nå en lærerpool som skal bidra til å gi alle et godt opplæringstilbud.

– Det har kommet mange barn til Norge i løpet av kort tid, og det har derfor vært vanskelig å gi alle den opplæringen de trenger. Lærerpoolen er et akuttiltak for at barna skal få opplæring så raskt som mulig. Hvis du kan bidra, er det flott om du registrer deg, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utdanningsforbundet støtter tiltaket og oppfordrer lærere til å melde seg.

– Jeg håper alle med lærerutdanning som har noe ledig kapasitet, vil melde seg til lærerpoolen og på dem måten bidra til å øke asylbarnas mulighet til å lykkes i samfunnet, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Alle barn mellom 6 og 16 år har rett og plikt til grunnskoleopplæring hvis det er sannsynlig at de skal være i landet i mer enn tre måneder. Dette innebærer i praksis at barn som søker asyl skal få tilbud om opplæring med en gang de kommer til Norge. Nesten en tredjedel av de 30 000 som har kommet til Norge hittil i år er barn, og rundt 7 400 av disse er i skolealder.

– Mange steder er det problemer med å skaffe nok lærere med riktig kompetanse, spesielt når det gjelder språk. Vi trenger derfor lærere og andre som kan bidra i undervisning av barn og unge asylsøkere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Lærerpoolen er et støttetiltak for kommuner som har kapasitetsproblemer i forbindelse med flyktningsituasjonen. Registeret er først og fremst ment for lærere som ønsker å bidra i kortere, midlertidige undervisningsoppdrag i den ordinære opplæringen.

– Det vi først og fremst søker etter nå, er lærere og andre som kan bidra i kortere, midlertidige oppdrag. Vi vet at det for eksempel finnes mange pensjonerte lærere som ønsker å bidra i den akutte situasjonen vi nå befinner oss i, sier Røe Isaksen.

Registreringen i lærerpoolen skjer via en questback-lenke. De registrerte dataene lastes ned til en database som ligger hos Utdanningsdirektoratet. Kommunene får tilgang til denne basen via et påloggingssystem som de allerede har, og kan selv søke i basen etter folk som kan bidra i opplæringen. De som registrerer seg, blir bedt om å oppgi utdanning, arbeidserfaring, hvilke språk de kan, hvor mye de kan bidra og hvor i landet de kan jobbe.

Lenke til påmelding