H.M. Kongen markerer 10-årsjubileum for forsknings-stasjonen Troll i Antarktis

12. februar 2015 er det 10-årsjubileum for åpningen av den norske helårs forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land. H.M. Kong Harald, klima– og miljøminister Tine Sundtoft og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen vil delta på markeringen som finner sted på stasjonen i Antarktis.

Troll
Kongen og klima- og miljøministeren skal markere 10-årsjubileum for åpningen av den norske helårs forskningsstasjonen Troll. Foto: Norsk Polarinstitutt Foto: Norsk Polarinstitutt

Antarktistraktaten og Miljøprotokollen til traktaten utpeker Antarktis til et område viet fred og vitenskap. Traktatpartene har forpliktet seg til bare å bruke Antarktis til fredlige formål, og til å verne miljøet og økosystemene i traktatområdet. 

Norge har sammen med 49 andre land undertegnet traktaten og påtatt seg disse forpliktelsene.

- God kunnskap og internasjonalt samarbeid er nøklene til å ta vare på det unike miljøet og oppfylle Antarktistraktatens målsettinger, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Denne erkjennelsen lå til grunn da det ble besluttet å bygge ut Trollstasjonen og flystripen Troll Airfield.  Det er nå om lag i 1000 forskerdøgn per år på stasjonen. I tillegg har stasjonen med flystripen blitt et knutepunkt for internasjonalt forskningssamarbeid som finner sted i store deler av Dronning Maud Land.

Da H.M. Dronning Sonja åpnet Troll som helårsstasjon for ti år siden, var hovedmotivet at stasjonen skulle bidra til mer kunnskap om klimaet. H.M. Kong Harald og de to statsrådene vil under 10-årsmarkeringen få en grundig innføring i norske forskningsaktiviteter i Antarktis og klima- og miljøutfordringene man står overfor på dette kontinentet.

- Jeg er stolt av at vi 10 år etter åpningen kan slå fast at satsingen på Trollstasjonen har vært vellykket. Vår forskning bidrar med viktig ny kunnskap til forvaltningen av dette kontinentet. I tillegg gir vår klimaforskningen svært viktige bidrag til økt forståelse av – og kunnskap om den nøkkelrollen Antarktis har sammen med Arktis i det globale klimasystemet, sier Tine Sundtoft.

Pressekontakt under Troll-besøket 11.- 13 februar:
Kommunikasjonsrådgiver Erik Aasheim i Klima- og miljødepartementet
Mobil: 40224747 Epost: erik.aasheim@kld.dep.no

Til toppen