Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Belønningsavtalene stimulerer til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Målsettingen er å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Trafikktall fra Tromsø viser at biltrafikken er redusert. Dette er i henhold til målsettingen i belønningsavtalen, men må også sees i sammenheng med koronarestriksjonene i 2020.

– 2020 var et annerledes år, og jeg er glad for at Tromsø nå får utbetalt disse midlene. Arbeidet for et grønnere bymiljø i Tromsø fortsetter, til beste for alle trafikantgrupper, sier samferdselsminister Hareide.