Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Trond-Viggo Torgersen overleverer utredningen om ungdom, makt og medvirkning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mottar tirsdag 13. desember kl. 11.30 utredningen om ungdom, makt og medvirkning. Utvalget har vurdert forslag og tiltak som kan bidra til å øke unges innflytelse på ulike arenaer.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mottar tirsdag 13. desember kl. 11.30 utredningen om ungdom, makt og medvirkning. Utvalget har vurdert forslag og tiltak som kan bidra til å øke unges innflytelse på ulike arenaer. 

Utvalget ledes av Trond-Viggo Torgersen og har blant annet bestått av ungdom fra 16 år og oppover, med bakgrunn både fra frivillige organisasjoner og mer uorganiserte fritidsaktiviteter.

Statsråd Lysbakken og utvalgsleder Trond-Viggo Torgersen er tilgjengelig for spørsmål fra pressen i etterkant av overleveringen. Representanter fra utvalget vil også være til stede.

Sted: Håndverkeren – Mestersalen. Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo. Inngang Kristian IV gate
Tid: Tirsdag 13.12 kl. 11.30

Om utvalget:
Utvalget har vurdert forslag og tiltak som kan bidra til å øke unges innflytelse.  I tillegg til de tradisjonelle kanalene for makt og deltakelse, har unges makt over - og mulighet til å mestre egne liv, vært et viktig utgangspunkt for utredningen. Utvalget har også tatt for seg forhold knyttet til unges forbruker- og mediemakt som informasjon, kommunikasjon og deltakelse gjennom sosiale medier.

Mer informasjon om utvalget på departementets nettsider

Til toppen