Historisk arkiv

Trøndersk matfestival

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Åpning av festivalen

Kjære alle sammen,

Det er en stor glede for meg å være tilstede her i dag sammen med landbruks- og matministeren, for å åpne årets Trøndersk Matfestival.  

Med sine rike kystområder og fruktbare innland har Trøndelag lange tradisjoner for å hente mat fra både havet og landjorda. Vi må ta godt vare på disse tradisjonene og sørge for å bringe de videre til nye generasjoner. For maten er en viktig del av vår kulturarv. 

Jeg må innrømme at jeg som trønder er veldig stolt over alle de flotte produktene som fremmes under denne festivalen. Og som fiskeriminister er jeg ekstra stolt over at så mange av disse produktene er sjømatprodukter.

Tema for årets festival er historisk mat. Og man får vel ikke mer historisk mat enn fisk og sjømat.

For Norge har lange tradisjoner for høsting fra havet. Allerede på 1000-tallet var tørrfisk Norges viktigste eksportartikkel. Og i lange tider har vi eksportert både torsk og sild til nære og fjerne land. Her i Ravnkloa, hvor vi står nå, har det (som dere vet) foregått fiskehandel i mange hundre år.

Siden begynnelsen av 1970- årene har også laksen vokst frem som en stor og viktig eksportartikkel for Norge. Og det var jo nettopp her i Trøndelag, nærmere bestemt på Hitra at oppdrettseventyret startet for over 40 år siden.

Mye har skjedd siden den gang.

I dag er sjømatnæringen en av Norges viktigste eksportnæringer og Norge en av verdens største leverandør av sjømat. Hver dag, hele året havner norsk sjømat på 36 millioner tallerkener verden rundt.

Norsk fisk er blitt en globetrotter som setter Norge på kartet ute i den store verden!

Når Norge nå er i en økonomisk omstilling er denne næringen en enda viktigere bidragsyter til den norske verdiskapingen.

Sjømatnæringen er faktisk utpekt som en av næringene med aller størst vekstpotensial i årene som kommer. Det vil si at produksjonsvolumet i fremtiden kan mangedobles, fra dagens nivå.

Og dette er helt nødvendig dersom vi skal takle de virkelig store samfunnsutfordringene vi kommer til å møte i fremtiden.

Verdens befolkning øker raskt og i 2050 vil jorden huse over 9 milliarder mennesker. Det er mange munner å mette! For å få til dette må vi produsere mer mat enn i dag.

De globale klimautfordringene tilsier på samme tid at den økte matproduksjonen må være innenfor naturens bæreevne. Verden består av 70 % hav men bare 5 % av maten vi spiser kommer fra havet. Det er derfor helt innlysende for meg, at den økte matproduksjonen i fremtiden må komme fra fiskeri og havbruk.

Vi ser dessuten at livsstilsykdommer er vår tids store helseutfordring. Det betyr at maten vi produserer i fremtiden må være både næringsrik og sunn! Da kan vi med fordel spise mer fisk. Sjømat inneholder nemlig mange viktige næringsstoffer og er bra for helsa.

                                                        ***

Dagens festival handler først og fremst om å vise frem alle de fantastiske råvarene og produktene fra denne regionen.

Kjære festivaldeltaker!

Bruk tiden godt og benytt tiden til å smake deg gjennom Trøndelag. Dette gjelder ikke minst dere yngste.  For Trøndersk Matfestival tar heldigvis godt vare på barna. Også i år skal hundrevis av barn å bli bedre kjent med norsk mat. Dette gleder meg, siden gode holdninger til mat skapes tidlig i livet.

Å gi barn og unge et godt kosthold er en av de viktigste investeringene vi kan gjøre. 

Jeg ønsker å gi honnør til alle dere som hver dag strekker dere litt ekstra for å begeistre oss med alle de gode råvarene fra denne regionen. Dere er våre viktigste formidlere av kunnskap om våre råvarer og vår matkultur!

Med disse ordene erklærer jeg Trøndersk Matfestival for åpnet!

 

Til toppen