Trondheim får nær 3 millioner kroner til byutvikling

Trondheim er en av fire byer som får midler til arbeidet med byutvikling. – Vi styrker Trondheims satsing på kunnskapsutvikling og nye smarte samarbeidsløsninger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen bevilger tilsammen over 13 millioner kroner til pilot- og forbildeprosjekter i de fire store byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for 2016.

– Vi styrker byenes arbeid med å utvikle bærekraftige og attraktive byområder, sier Sanner.

Trondheim får 2, 850 millioner kroner til "Trondheim Bylab." Prosjektet skal gi mer kunnskap og bedre verktøy for en framtidsrettet og bærekraftig byutvikling.

Hovedmålet er å utvikle en ny metode for å koordinere byutviklingsprosjekter og annet planarbeid mellom offentlige og private aktører. Basert på dette vil det bli utarbeidet rutiner og avtaledokumenter for fremtidige samarbeidsprosjekter.

Kommunen ønsker å ta innovative grep for utviklingen i Midtbyen, havna og flere bydeler som har ulike utfordringer og muligheter.

– Samarbeid mellom kommune, forskningsmiljøer og privat næringsliv kan gi ny og smart byutvikling, sier Sanner.

I et av delprosjektene utvikles strategier og arbeidsmetoder for byliv og attraktivitet ved å koble Nidelvas kvaliteter og byen bedre sammen.

I et annet prosjekt arbeides det med å utvikle møteplasser for bærekraftige transportløsninger rundt i byen, med informasjon om blant annet bysykkel og busstopp.

Andre viktige delprosjekter er utvikling av bydelen Sluppen og et nytt bycampus i forbindelse med at NTNU skal samle sin fremtidige studentby i Trondheim rundt Gløshaugen.

Prosjektene inneholder elementer av transformasjon og boligbygging, miljøvennlig transport, teknologi for smarte byer og bruk av stordataløsninger.  

Tilskuddene er et ledd i departementets program "Plansatsing mot store byer". Satsingen er rettet mot de fire største byområdene, som har den sterkeste befolkningsveksten.

– Jeg er glad for at byene nå kan prøve ut nye smarte løsninger, metoder og samarbeidsformer. Byene lærer av hverandre, og vi får en mer effektiv og helhetlig byplanlegging, sier Sanner.    

 

Til toppen