Trondheim og Sør-Trøndelag får 4,3 millioner kroner til byutvikling

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal får midler til byutvikling – Vi styrker kommunenes arbeid med å skape byområder der det er godt å bo og leve, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen bevilger tilsammen over 15 millioner kroner til byutviklingsprosjekter i de fire store byområdene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for 2017.

– Vi styrker kommunenes arbeid med å utvikle bærekraftige og attraktive byområder, sier Sanner.

Tilskuddsmidlene er rettet mot de største byområdene med den sterkeste veksten. Det er vektlagt at prosjektene også bidrar til å utløse tiltak i kommunene rundt de største byene.

Kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal får midler til videre arbeid med klimavennlig og attraktiv byutvikling. Det gis også tilskudd til videre arbeid med å følge opp interkommunal arealplan for Trondheimsregionen.

– En klimavennlig utvikling av hele Trondheimsregionen er viktig for å nå nullvekstmålet for personbilstransport og samtidig sikre at stasjonsbyene i Trøndelag kan bli gode og attraktive tettsteder, sier Sanner.    

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00