Tronstad besøkte Europarådet og Europaparlamentet i Strasbourg

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Menneskerettigheter, demokrati og rettsstat sto sentralt da statssekretær Elsbeth Tronstad var i Strasbourg 18.-19. januar.

Statssekretær Tronstad og Gabriella Battaini-Dragoni, visegeneralsekretær i Europarådet. Foto: Council of Europe

Statssekretær Elsbeth S. Tronstad besøkte 18.-19. januar Europarådet og Europaparlamentet i Strasbourg. Besøket i Europarådet kom i stand etter invitasjon fra organisasjonens visegeneralsekretær Gabriella Battaini-Dragoni.

Diskuterte EØS-midlene

Formålet med møtet var å understreke nytten av det eksisterende samarbeidet med Europarådet om EØS-midlene, samt å drøfte det videre samarbeidet i neste finansieringsperiode.

I inneværende periode er Europarådet involvert i 21 programmer i 10 mottakerland, og fungerer som strategisk partner for EØS-midlene på områder som menneskerettigheter, demokrati og rettsstat. Norge ønsker å styrke samarbeidet med Europarådet i neste periode.

Les mer: EØS-midlene

Statssekretæren møtte blant annet Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland, visegeneralsekretær Gabriella Battaini-Dragoni og ledelsen for avdelingene for demokratibygging og for menneskerettigheter og rettsstat. I møtet diskuterte de migrasjon, ytringsfrihet og betydningen av å beskytte fundamentale verdier.

Tronstad møtte også den norske dommeren i Den europeiske menneskerettsdomstolen, Erik Møse, som ga en orientering om domstolens arbeid for fremme av menneskerettigheter i Europa.

Statssekretæren og Thorbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet. Foto: Maria Martens/UD

Årets første plenumssesjon

Besøket var også en anledning til å bli bedre kjent med hvordan Europaparlamentet fungerer og arbeider. Tronstad møtte flere europaparlamentarikere, blant andre danske Jørn Dohrmann, som leder Europaparlamentets delegasjon til Sveits, Island, Norge og EØS.

Under årets første plenumssesjon i Strasbourg, fra 18.-21. januar, diskuterte parlamentet blant annet utviklingen i Polen siden regjeringsskiftet før jul. Polens statsminister Beata Szydlo deltok i debatten.

Det nederlandske EU-formannskapets prioriteringer for første halvår av 2016 ble grundig diskutert. I tillegg var det digitale indre marked, migrasjon, klima og miljø og en rekke andre saker oppe til diskusjon.

Hele agendaen finnes her.

Møte med den danske europaparlamentarikeren Jørn Dohrmann. Foto: Maria Martens/UD

Les også: EØS-midlene: Kultursamarbeid gir økonomiske ringvirkninger