Sjef E-tjenestenes foredrag i Oslo Militære Samfund:

Presseinvitasjon: Trusler og risiki for Norge i et endret sikkerhetsbilde

Mandag 16. mars kl. 18.00 vil sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, holde sitt årlige foredrag i Oslo Militære Samfund. Denne gangen er det trusler og risiki for Norge i et endret sikkerhetsbilde som vil være tema.

Forhold som vil bli belyst er internasjonal terrorisme, trusler i det digitale rom, interstatlige konflikter og Russland. Han vil også reflektere rundt fremtidens etterretningstjeneste i lys av Snowden-lekkasjene og den senere tids geopolitiske og sikkerhetsmessige utvikling.

Grandhagen vil være tilgjengelig for intervjuer i OMS i tidsrommet 17.00 til 17.45. Det er ingen muligheter for intervjuer i etterkant av foredraget.

NB! Forhåndspåmelding og intervjuforespørsler sendes til milinfo@fd.dep.no.

Kontaktperson Etterretningstjenesten:

Kim Gulbrandsen, tlf  23094939 / 47458834, kag@etj.no

Kontaktperson Forsvaret:

Militær pressevakt i Forsvarsdepartementet, tlf. 91669955, milinfo@fd.dep.no

Til toppen