Trygge nivåer av plantevernmiddelrester i mat

Mattilsynets overvåking i 2016 viser at nivået av plantevernmidler i mat generelt er lavt og det er få funn over grenseverdiene. Dette bekrefter at maten er trygg å spise.

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2016 ble det analysert 1326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer.

Analysene viste funn av plantevernmidler over grenseverdi i 45 prøver (3,4 prosent). 31 av disse var fra land utenfor EU. Etter at sikkerhetsmarginen ble trukket fra, ble 28 av disse 45 prøvene (2,1 prosent) regnet som overskridelse. I to prøver av norske jordbær ble det påvist overskridelse av tolylfluanid. Begge prøvene var produsert på samme gård og plantevernmidlet var brukt ulovlig. Dette førte til at lisensen for å kunne bruke sprøytemidler ble trukket tilbake for to år.

Antall overskridelser er høyere i 2016 enn de siste årene, men en viss variasjoner fra år til år anses å være normalt. Påviste funn over grenseverdi kan avhenge av mange faktorer, som prøveuttak, hvilke matvarer som inngår i analyseprogrammet, analysemetoder og at regelverket endres. Mattilsynet vil likevel følge utviklingen for å se om økningen fra 2015 til 2016 er av tilfeldig karakter.

Handlingsplanen fastsetter mål og tiltak for å redusere avhengigheten av plantevernmidler, og for å redusere risikoen for negative virkninger av bruken av plantevernmidler på helse og miljø.

Til toppen