Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tryggheten til innsatte ivaretas

Romerikes Blad følger opp Røde Kors og kritiserer Utlendingsinternatet Trandum. Et håpløst sted kaller avisens kommentator internatet.

Jeg tror alle forstår at de som sitter der er skuffet, samtlige har nemlig fått beskjed om at de ikke får oppholde seg i Norge. Jeg er ikke enig i kritikken fra Røde Kors, og jeg tror de fleste er enig i at vi må ha et system for effektive tvangsreturer for personer med ulovlig opphold som ikke forlater landet frivillig.

Oppholder seg ulovlig
Utlendingsinternatet på Trandum er en viktig del av dette. Det er et faktum at mange som oppholder seg ulovlig i Norge forsøker å stikke av for å hindre at de blir sendt hjem. De fleste er på Trandum i påvente av uttransport fordi de ikke har forlatt landet frivillig etter endelig avslag. Samtlige har dermed brutt norsk lov og noen er sågar straffedømt.
I tillegg til det er noen på Trandum på grunn av mistanke om falsk identitet. De velger altså å holde sin korrekte identitet skjult i håp om at det skal forhindre retur til hjemlandet. De som gjør det kan risikere å sitte lenge på Trandum. De sitter selv med nøkkelen for å løse situasjonen, nemlig å oppgi sin riktige identitet til norske myndigheter. Jeg tror de fleste synes det er en god løsning.

Effektivt returregime
Det er flere årsaker til at det er nødvendig å opprettholde et tilstrekkelig sikkerhetsnivå på Trandum. I tillegg til et effektivt returregime, bidrar det også til at tryggheten til både innsatte og ansatte ivaretas. Jeg vil berømme de ansatte på Trandum som gjør en god jobb med å ivareta de som er innsatt der. Både Tilsynsrådet for Trandum og Europarådets Torturkomite (CPT) har påpekt det gode forholdet mellom innsatte og ansatte, og at de innsatte behandles på en verdig og human måte.
Sikkerhetsnivået beskytter både innsatte og ansatte fra uønskede situasjoner. Vi er kjent med eksempler fra andre land med åpne institusjoner hvor det har vært flere episoder av vold og bruk av narkotika.

Barnefamilier
Det jobbes kontinuerlig med forbedring av Trandum, blant annet er helsetjenesten og aktivitetstilbudet kraftig forbedret de siste årene. Det er også viktig å bemerke at det er opprettet et eget senter for internering av barnefamilier, hvor hensikten er å ivareta barnefamilier i en sårbar situasjon på en best mulig måte. Senteret har særlig fokus på barnefaglig kompetanse, og har et mer sivilt preg enn Trandum for øvrig.
De som sitter på Trandum har ikke rett til opphold i Norge. Det hadde selvsagt vært bedre om de selv dro frivillig med de støtteordningene som finnes for assistert retur. Når de ikke vil rette seg etter lovlig fattede vedtak, er det myndighetenes plikt å sørge for tvangsretur. Vi er blant de beste i Europa på det. Mye av grunnen til det er nettopp Utlendingsinternatet på Trandum.

Til toppen