Historisk arkiv

Trygve Bolstad - ny politisk rådgiver i NHD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 12/01
Dato: 16.02.2001
Kontaktperson: Øistein Øisjøfoss, telefon 22 24 01 25

Trygve Bolstad – ny politisk rådgiver i NHD

Trygve Bolstad (50) fra Odda er tilsatt som politisk rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet. Han har vært industriarbeider ved Odda Smelteverk siden 1978. Bolstad har vært de ansattes representant i styret ved smelteverket de siste to årene og vært med i ledergruppen i bedriften siden 1988. Bolstad ledet "Prosjekt Industrikraft" et samarbeidsprosjekt mellom Odda og Ullensvang kommune og industribedriftene i Odda fra 1995-1998. Formålet med prosjektet var å sikre langsiktig krafttilgang til Odda Industrien.

Bolstad har vært leder i Odda herreds Arbeiderparti siden 1995, medlem av formannskapet siden kommunevalget 1999, nestleder i LO i Odda i 1990 –1994, styremedlem i utviklingsselskapet Hardanger Vekst siden 1996 og veileder i AOF innen arbeidsmiljø og omstillingsprosesser siden 1986.

Han har i tillegg diverse styreverv i kommunale selskap og foretak.

Til toppen