Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

TSE og fiskemelforbudet: ESA følger opp saken

EFTAS overvåkingsorgan (ESA) krever at Norge endrer sin praksis knyttet til produksjon av dyrefôr med og uten fiskemel. De ga i går siste formelle advarsel før de kan ta Norge inn for EFTA-domstolen.

EFTAS overvåkingsorgan (ESA) krever at Norge endrer sin praksis knyttet til produksjon av dyrefôr med og uten fiskemel. De ga i går siste formelle advarsel før de kan ta Norge inn for EFTA-domstolen. 

Samtidig gir ESA Norge avslag på en søknad om forenkling av det norske overvåkingsprogram for kugalskap. Sykdommen kugalskap er på sterk retur internasjonalt, og er aldri påvist i Norge.

I Norge tillater vi produksjon av fiskemelholdig fôr og drøvtyggerfôr på samme produksjonslinje i våre fôrmøller. Drøvtyggerfôr produseres etter rengjøring av produksjonslinjene, og ferdig produkt er underlagt testing for eventuelt  innhold av fiskemel. Det er internasjonal enighet om at fiskemel er et trygt fôrmiddel. 

ESA påpeker at regelverket krever  produksjon av fiskemelholdig fôr og drøvtyggerfôr på fysiske adskilte produksjonslinjer, og anser norsk praksis som brudd på EØS-avtalen. 

Bakgrunnen for dette kravet i regelverket er muligheten for sammenblanding  av fiskemel med kjøttbeinmel, som ikke skal brukes til drøvtyggere. 

Norge har en forsvarlig og trygg fôrproduksjon, og gjør sin tillemping til EUs regelverk på bakgrunn av nasjonale og internasjonale risikovurderinger.

ESA sendte 18. desember en ”grunngitt uttalelse” til Norge. En ”grunngitt uttalelse” er trinn to i en formell prosedyre ved brudd på EØS-avtalen. Svarfristen er to måneder. ESA kan ta saken til EFTA-domstolen dersom ikke Norge endrer regelverket. 

Til toppen