Tsjekkia satser på helse med norsk hjelp

EØS-midlene

Psykiatri, barns helse og sjeldne sykdommer er utfordringer i det tsjekkiske helsevesenet. Dette er derfor prioritert i et nytt tsjekkisk helseprogram som Norge finansierer gjennom EØS-midlene.

Illustrasjonsfoto. Foto: Robin Maddock

Minst 300 psykisk syke skal nyte godt av reformene som nå skal gjennomføres. Tradisjonelt har Tsjekkia behandlet disse pasientene i større sentraliserte institusjoner. Nå skal mer av innsatsen settes inn lokalt og i pasientenes nærmiljø. I tillegg til å bedre behandlingstilbudet satses det på forebygging og holdningsskapende arbeid for å bekjempe negative holdninger til mentalt syke personer.

Gjennom EØS-midlene støttes helsereformene med over 19 millioner euro. I tillegg til mental helse, brukes støtten til å bedre behandlingen og diagnostiseringen av sjeldne sykdommer samt forebygging av ulykker og skader blant barn og unge.

Norske partnere
Programmet gjennomføres i samarbeid med det tsjekkiske helsedepartementet og Norsk folkehelseinstitutt. Deler av støtten skal fordeles på prosjekter gjennom åpne utlysninger. Det er lagt opp til at norske institusjoner og organisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i slike prosjekter.

– Jeg håper EØS-midlene vil bidra til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Tsjekkia og Norge, sa Tale Kandal fra den norske ambassaden i Praha da programmet ble lansert i den tsjekkiske hovedstaden i forrige uke.

Utlysninger følger utover høsten og vinteren.

Mer informasjon:

Til toppen