Tunge landbruksmaskiner kan redusere avlinger

Jordpakking er blant hovedårsakene til at avlingene har stagnert i mange av verdens største kornområder de senere årene. Nå undersøker forskere skader i jorda som skyldes bruk av tunge landbruksmaskiner opp til 30 tonn.

Med hjelp av avansert sensormetodikk ser forskere på hvordan ulikt utstyr og vekt påvirker skadene i jorda. Skader øverst i matjorda gir størst reduksjon i avlingene. Disse skadene kan repareres med hjelp av frost og tele, men det tar tid. Når skadene ligger i dypere jordlag blir det derimot vanskelig å reparere jorda. Det er derfor viktig å redusere faren for jordpakking.

Forskerne ser blant annet at jorda får betydelige skader når tunge landbruksmaskiner kjører på våt jord. Klimaforandringene vi gi mer nedbør og fuktigere forhold. Jordas bæreevne blir betydelig redusert dersom jorda er fuktig og pakkeskadene går mye dypere enn når jorda er lagelig.

Prosjektet inngår i AGROPRO-prosjektet som er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Universitet Kiel i Tyskland, Norsk landbruksrådgivning Solør- Odal og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og finansieres av Bionærprogrammet i Norges Forskningsråd. 

Til toppen