Tur-retur Strasbourg

Av Emma-Lise Berghei Gårdvik, EU-delegasjonen

En gang i måneden reiser ambassaderåd Inge Hausken Thygesen ved EU-delegasjonen til Strasbourg i Frankrike for å følge Europaparlamentets plenumssesjon på nært hold.

Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen foran Europaparlamentets gamle lokaler fra 1980 (Winston Churchill). Foto: Emma-Lise Berghei Gårdvik

En gang i måneden reiser ambassaderåd Inge Hausken Thygesen ved EU-delegasjonen til Strasbourg i Frankrike for å følge Europaparlamentets plenumssesjon på nært hold.

Med Lisboa-traktaten fikk de folkevalgte betydelig mer makt i EUs beslutningsprosess. Det er derfor en prioritert oppgave for EU-delegasjonen å følge Europaparlamentets arbeid.

Følger den politiske utviklingen
Fagrådene ved EU-delegasjonen i Brussel har ansvar for å følge utviklingen i saker som berører deres ansvarsområder gjennom arbeidet i komiteene og i de politiske gruppene i Europaparlamentet. I tillegg følger EU-delegasjonen normalt plenumssesjonen i Strasbourg på nært hold. Dette er viktig, både for å følge sluttbehandlingen av de enkelte sakene som kommer til avstemning, og for å ha oversikt over den generelle politiske utviklingen. De fleste overgripende og dagsaktuelle politiske spørsmål på EUs agenda vil bli debattert i plenum.

Inge Hausken Thygesen er ambassaderåd ved EU-delegasjonen og arbeider blant annet med å følge arbeidet i Europaparlamentet. Dette medfører en månedlig reise til Strasbourg. Plenumssesjonene varer som regel fra mandag ettermiddag til og med torsdag, og Thygesen følger hele eller deler av sesjonen.

Hektisk stemning
Første stopp i Strasbourg er gjerne Norges faste delegasjon til Europarådet hvor Thygesen slår av en prat med kolleger og henter nøkkel til kontoret Norge har i Europarådet. Thygesen bruker kontoret til å sjekke e-post, arbeide og ta litt pause fra den hektiske stemningen og de mange aktivitetene i Europaparlamentet i løpet av plenumssesjonen.

– Da jeg begynte å følge plenumssesjonene, var jeg ikke klar over at jeg kunne bruke dette kontoret og satt som oftest på ulike kafeer i Europaparlamentet mellom slagene, forteller han.

Det er mye liv og røre i løpet av plenumssesjonene med mennesker som farter fra det ene møtet til det andre. I tillegg er Europaparlamentet åpent for offentligheten, noe som medfører at store grupper besøkende blir geleidet inn og ut av plenumssalen under sesjonsuken.

Trengte mer plass
Man kan fint bevege seg fra Europarådet til Europaparlamentet uten å måtte gå ut, og det er konstruert en liten bro mellom Europaparlamentets eldre lokaler og hovedbygningen, Louise Weiss, som ble innviet i 1999. I begynnelsen trengte ikke Europaparlamentet så stor plass i Strasbourg, ettersom det europeiske samarbeidet kun bestod av seks stater og derfor kunne dele lokaler med Europarådet. Institusjonen ble heller ikke folkevalgt før i 1979.

Det europeiske integrasjonsprosjektet vokste og fikk flere medlemmer, og før utvidelsen av EU i 1995 ble det ble klart at man måtte bygge nye lokaler.  

– Konstruksjonen av Louise Weiss startet omtrent på samme tid som man begynte å bygge opp Éspace Léopold, som er Europaparlamentets bygning i Brussel, forteller Thygesen.

Prioriterer saker og møter
Agendaen for plenumssesjonen blir lagt ut fredagen i forkant, og Thygesen bruker den til å vurdere hvilke aktiviteter og saker som skal prioriteres. I tillegg til selve sesjonen, holdes det pressebriefinger og partigruppene arrangerer ulike møter og konferanser. Det er med andre ord mye å holde oversikt over og prioritere mellom.

– Jeg pleier å starte tirsdagen med å følge med på pressebriefingen til de ulike partigruppene. På den måten får jeg dannet meg et bilde av hva de ulike partigruppene vektlegger i løpet av plenumssesjonen, forklarer Thygesen.

I juni fulgte Thygesen blant annet debattene om Schengen og asylpakken, forberedelsene til neste møte i Det europeiske råd og en debatt om situasjonen i Tyrkia. I etterkant av sesjonene skriver han en rapport, og rapporten fra plenumssesjonen i juni kan leses her.

Viktig politisk møteplass
I løpet av oppholdet i Strasbourg møter Thygesen kolleger fra ulike delegasjoner og representasjoner til EU og bekjente fra partigruppenes sekretariater som han gjerne tar en kopp kaffe eller spiser lunsj med.

– Å følge plenumssesjonene inkluderer en del reising, men det er viktig å være til stede i Strasbourg for å kunne knytte kontakter og faktisk se hvordan ting utvikler seg frem til avstemming, sier han.

Plenumssesjonene i Strasbourg er en viktig politisk møteplass, og EU-delegasjonen har hatt gode erfaringer med å arrangere politiske besøk og møter i Strasbourg i tilknytning til ulike saker på Europaparlamentets agenda.

Til toppen