Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tybring-Gjedde diskuterte CO2-håndtering i Europaparlamentet

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Ingvil Smines Tybring‐Gjedde diskuterte CO2-fangst og -lagring på et arrangement i Europaparlamentet torsdag.

- Norge har lenge hatt en aktiv politikk for CO2-håndtering. Vi jobber nå for fullt med å realisere et nytt fullskala CO2-håndteringsprosjekt. En viktig del av arbeidet er å dele vår kunnskap for å få ned kostnader og risiko for etterfølgende prosjekter. For å lykkes med CCS i Europa trengs det tett samarbeid og at vi lærer av hverandres erfaringer, sier Tybring-Gjedde.

Det var god oppslutning om arrangementet i Europaparlamentet, og det ble vist stor interesse for det norske fullskalaarbeidet. For å nå målene i Paris-avtalen, er det enighet om at CO2-håndtering må være en del av løsningen. I det videre arbeidet med CO2-håndtering i Europa ble det vist til betydningen av å få på plass infrastruktur for transport og lagring som flere utslippskilder kan benytte.

Fra venstre: Statssekretær Ingvil Smines Tybring‐Gjedde, parlamentariker Lambert Van Nistelrooij, og møteleder Sandrine Dixson-Decleve (foto: Sara Svanemyr, EU-delegasjonen).  

På seminaret var industrien representert med blant annet Heidelberg Cement, som er en av aktørene i det norske fullskalaarbeidet. Industrien er opptatt av å se muligheter. Det handler om industrien i Europa sin fremtid, arbeidsplasser må bevares og nye må skapes.  

Det er Zero Emission Platform som står bak det som er et årlig arrangement i Europaparlamentet. De la frem en ny rapport i forbindelse med arrangementet. Rapporten viser at CO2-håndtering kan bidra vesentlig til å redusere de samlede kostnadene med å omstille Europa til en lavutslippsøkonomi. Teknologien er helt nødvendig for å kunne nå EU-målet om en reduksjon av utslippene med 80-95 % innen 2050.