Nato tydelig i støtten til østlige allierte

Et samlet Nato understreket sin støtte til de østlige medlemslandene da alliansens 28 utenriksministre møttes i Brussel denne uken.

Natos utenriksministermøte 1. og 2. april var det første etter at Russland ulovlig annekterte Krim. Møtet var derfor dominert av situasjonen i Ukraina og følgene dette hadde for alliansen og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

Børge Brende på Nato-møte
Det var stor interesse for det første utenriks-ministermøtet i Nato etter Russlands annektering av Krim. (Foto: Eskil Sivertsen, UD)

- Nato har med all tydelighet vist at alliansen står samlet i å ikke akseptere den alvorlig krenkelsen av Ukrainas grenser og suverenitet. Dette utfordrer sikkerheten i Europa og har gjort det nødvendig for Nato å revurdere sitt samarbeid med Russland, sier utenriksminister Børge Brende. 

I lys av situasjonen i Ukraina har flere av Natos østlige medlemsland uttrykt bekymring. 

- Det er ikke vanskelig å forstå alliertes bekymring for egen sikkerhet i lys av det som har hendt i Ukraina. Felles forsvar er selve fundamentet i Nato-alliansen, og alle medlemsland kan være trygge på at alliansen står samlet. Det utredes nå hvilke konkrete tiltak Nato skal innføre for å gi den nødvendige tryggheten hos våre allierte i Øst-Europa, samtidig som vi øker vår støtte til Ukraina, sier utenriksministeren.

Utenriksminister Brende hadde også et møte med sin amerikanske kollega, John Kerry i forbindelse med Nato-møtet. De to diskuterte blant annet situasjonen i Ukraina og hvilke følger utviklingen de siste ukene kunne ha for stabilitet og sikkerhet i Europa og Nato-alliansens innretning.

****

Se mer om utenriksministermøtet på Natos nettsider.

Til toppen