En tydelig stemme

I et innlegg 30. juni går Hoda Imad fra AUF til angrep på regjeringens midtøstenpolitikk. Imads bekymring for konsekvensene av en eventuell israelsk anneksjon av deler av Vestbredden er berettiget, og deles av regjeringen. Det er samtidig misvisende å hevde at Norge ikke reagerer på brudd på folkeretten og menneskerettighetene.

Norge har i flere tiår opprettholdt en fast og tydelig linje på sentrale spørsmål i den israelsk-palestinske konflikten. I offentlige uttalelser og i møter med israelske og palestinske myndigheter har den norske regjeringen fastholdt en tydelig og konsistent posisjon, der særlig følgende bør fremheves:

  • De israelske bosetningene på Vestbredden er folkerettsstridige og et hinder for en fremforhandlet tostatsløsning.
  • Enhver tilegnelse av landområder ved bruk av makt er uakseptabel og utgjør et alvorlig brudd på folkeretten. En eventuell erklæring om anneksjon vil være uten folkerettslige rettsvirkninger og vil ikke bli anerkjent av Norge.
  • Det er kun en fremforhandlet tostatsløsning, i tråd med folkeretten, som vil kunne skape varig fred mellom partene.

Norges posisjon er godt kjent blant andre land, inkludert partene i konflikten. Dessuten er det liten tvil om Norges mangeårige innsats for å bidra til fred mellom israelerne og palestinerne. Samtidig står vi overfor betydelige utfordringer. Norge ser med stor bekymring på de uttalte israelske planene om å annektere deler av Vestbredden.

Det er vanskelig å forutse hvordan situasjonen vil utvikle seg over de neste ukene og månedene. Norge vil bidra aktivt til at det internasjonale samfunnets innsats overfor partene skal førekonflikten over på et mer konstruktivt spor på veien mot en forhandlet tostatsløsning. Vi vil videreføre vår samlede innsats med dette som formål.