Tydeligere regler for egenandeler hos fysioterapeut

Helse- og omsorgsdepartementet er blitt kjent med at forskriften om dekning av utgifter til fysioterapi i noen tilfeller har blitt feiltolket. Departementet foreslår derfor å tydeligere regelverket.

Det er viktig for både pasient og fysioterapeut at det er klart og tydelig hva som kan kreves av egenbetaling. Det gir trygghet og forutsigbarhet for begge parter, og er nødvendig for at pasienter skal ha en lik tilgang til helse- og omsorgstjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet har fått tilbakemeldinger på at pasienter i noen tilfeller har måttet betale ekstra for metoder som krever særskilt kompetanse og kostbart utstyr, for eksempel ultralyddiagnostikk, injeksjonsbehandling og trykkbølgebehandling. Departementet foreslår derfor å tydeliggjøre at regelverket ikke åpner opp for tilleggsbetaling for slike behandlingsformer. Godgjøring for ulike behandlingsformer hører hjemme i takstforhandlingene. Videre foreslår departementet endringer for å forhindre at pasienter skal føle seg forpliktet til å kjøpe varer og tjenester ut over det som er nødvendig for den enkelte fysioterapibehandling.

Høringsfrist er 1 mai 2020.

Les høringsnotatet