Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tydeliggjør retten til opplæring i kvensk

Regjeringen la i januar 2018 fram Målrettet plan for kvensk språk 2017–2021. Planen inneholder en rekke tiltak for å styrke og revitalisere kvensk språk. Et av tiltakene i planen var å tydeliggjøre i opplæringsloven at elever med kvensk/norskfinsk bakgrunn har rett til opplæring i kvensk som andrespråk, på lik linje med finsk.

– Kvensk språk er en viktig del av vår felles kulturarv. I dag er kvensk i en kritisk situasjon, og vi må styrke arbeidet med språket. Dette er et av grepene regjeringen gjør for at kvensk fortsatt skal være et levende språk, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.


Fra 1. august 2019 ble opplæringsloven endret, slik at kvensk og finsk nå er sidestilt i loven. Departementet har også fulgt opp dette ved å endre forskrift til opplæringsloven og friskoleloven, og læreplanen i faget.

Det er nå tydeliggjort av regelverket at kvensk og finsk er likestilte som andrespråk. Departementet har i tillegg gjort noen språklige endringer slik at regelverket benytter den gjeldende offisielle betegnelsen på den nasjonale minoriteten.

Til toppen