Tydeliggjør tilbudet til barn med behov for ASK i barnehagen

Regjeringen vil tydeliggjøre rettighetene til barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i barnehagen.

Regjeringen har sendt på høring et forslag som vil tydeliggjøre denne barnegruppens rettigheter i barnehageloven. Tilrettelegging for barn med behov for ASK er ikke eksplisitt regulert i barnehageloven i dag, noe som kan gjøre det vanskelig å finne frem til hvilke regler som gjelder for disse barna.

– Barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon skal få bruke nødvendige hjelpemidler og de skal få et tilrettelagt tilbud i barnehagen. Det betyr mye for barnas utvikling, lek og trivsel. Det skal ikke være noen tvil om dette, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

Forslaget innebærer at det tydeliggjøres i barnehageloven at barn som trenger det skal få bruke ASK i barnehagen, og at spesialpedagogisk hjelp kan inkludere opplæring i bruk av ASK.

Med ASK menes alle former for kommunikasjon som støtter eller erstatter vanlig tale for personer som ikke har mulighet for å uttrykke seg gjennom tale. Eksempler på ASK er bruk av håndtegn, fotografi, tematavler eller talemaskiner.

Til toppen