Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Uakseptable overgrep og trakassering i helsetjenesten

Kampanjen #metoo har gitt mange vitnesbyrd om hvordan kvinner og menn utsettes for uakseptable overgrep og trakassering. Det omfatter en rekke bransjer og sektorer, også helsetjenesten.

I oppropet #utentaushetsplikt i Aftenposten i forrige uke fortalte leger og medisinstudenter om overgrep og seksuell trakassering i helsetjenesten.

– Når 3200 leger og medisinstudenter tar til orde mot seksuell trakassering, så er det et arbeidsmiljøproblem som vi må ta på alvor. Trakassering og overgrep er totalt uakseptabelt. Selv om det er leger og medisinstudenter som varslet i dette tilfelle, er det nok andre grupper som også kan kjenne seg igjen. Jeg vil be ledere på alle nivåer i alle deler av helsetjenesten ta opp dette med sine medarbeidere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Systematisk arbeid mot trakassering og overgrep

Legene og medisinstudentene bak oppropet i Aftenposten utførte en spørreundersøkelse hvor det fremkommer at én av fem har opplevd overgrep eller seksuell trakassering fra andre ansatte i helsevesenet. Få har turt å varsle ledelse, og de som har hatt mot til å si fra har fått svært varierende respons. Høie mener det er viktig at det nå tas tak i det som er avdekket på en skikkelig måte.

– Jeg er bekymret og overrasket over omfanget som avdekkes, men er samtidig glad for at så mange nå engasjerer seg.  Det er viktig å få kartlagt omfanget og få iverksatt tiltak mot seksuell trakassering. Jeg mener det er naturlig at dette spørsmålet blir en del av arbeidsmiljøundersøkelsene de regionale helseforetakene (RHF) skal gjennomføre i 2018, sier Bent Høie.

Ledelsen er forpliktet til å følge opp

- Det er et lederansvar å skape et trygt arbeidsmiljø preget av åpenhet, respekt, likestilling og tillit. Jeg vil derfor ta opp dette på seminaret for styrene i de regionale helseforetakene 5. februar neste år, og jeg vil ta dette opp med lederne av de regionale helseforetakene. Jeg vil utfordre dem til å samarbeide om å finne nye tiltak og virkemidler for å gripe tak i uønsket atferd som overgrep og trakassering. Dette kommer jeg til å følge opp fremover. Helse- og omsorgstjenesten skal ha et aktivt forhold til disse problemstillingene, både kulturelt og gjennom tiltak i de etablerte systemene for oppfølging av medarbeidere. Det forventer jeg, sier Bent Høie. 

Høie sier det vil være naturlig at det konkret og spesifikt blir stilt spørsmål om man har opplevd seksuell trakassering på jobben.

– Ledere på alle nivåer blir da forpliktet til å følge opp resultatene av undersøkelsen, noe som er helt avgjørende for at arbeidsmiljøet skal bli bedre. Jeg har forståelse for at det krever mot å fortelle om overgrep og trakassering. Særlig fordi mange har erfart at risikoen for ikke å bli trodd er stor og fordi det får konsekvenser for dem selv og ikke for den som gjorde det. Jeg håper og tror at disse kampanjene påvirker holdninger hos både kvinner og menn, og at flere blir tatt på alvor. Når flere er mer bevisste på hva som er akseptabel oppførsel, blir grensene for hva som ikke er akseptabelt tydeligere både for en selv – men også for hverandre.

Til toppen