UD-aspiranter besøkte Brussel

Til høsten drar et kull aspiranter fra Utenriksdepartementet til fjerne og nære himmelstrøk. I forrige uke besøkte de Brussel for å bli oppdatert på sentrale politikkområder i EU.

Aspirantene er nå i sitt andre år på aspirantkurset, som er en kombinasjon av teori og praksis - i Norge og i utlandet. Siktemålet er at aspirantene etter endt kurs får fast jobb i Utenriksdepartementet (UD). Én av de 15 aspirantene som nylig besøkte Brussel er Malgorzata Tumidajewicz.

- Foredragene og besøkene har vært varierte og spennende. Sammenliknet med å lese og høre om menneskene i EU-systemet, lærer vi utrolig mye av å møte dem ansikt til ansikt. Det er også lettere å se nyanser ved Norges rolle ovenfor EU, sier hun.

Under sitt opphold møtte aspirantene blant annet representanter fra EUs utenrikstjeneste (EEAS), og de besøkte EFTA-sekretariatet, EFTAs overvåkingsorgan (ESA) samt NATOs hovedkvarter der Norges faste delegasjon til NATO (NORDEL) holder til.

Orientering om EU
Under besøket på den norske EU-delegasjonen ble aspirantene oppdaterte på en rekke tema. Minister Niels Engelschiøn orienterte om finanskrisen og energiråd Bjørn Ståle Haavik presenterte EUs energipolitikk. Paul Oma, nasjonal ekspert i Generaldirektoratet for fiskeri og maritime spørsmål (DG MARE) og tidligere fiskeriråd ved EU-delegasjonen, ga en innføring i EUs fiskeripolitikk. Siste punkt på programmet var en orientering og diskusjon rundt EUs felles utenriks – og sikkerhetspolitikk.

UD-aspirant Tumidajewicz trekker frem at besøket i Brussel kom på et spennende tidspunkt da den økonomiske krisen i Europa står høyt på dagsorden. Natt til tirsdag forrige uke holdt leder av Det Internasjonale Pengefondet (IMF) Christine Lagarde en alvorstynget tale hvor hun understreket alvoret i situasjonen.


- Det gjorde turen enda mer spennende. Som diplomater er vi nødt til å forsøke å forstå hva som skjer med økonomien i Europa, EUs øvrige politiske utvikling, og hva alt dette betyr for Norge, sier Tumidajewicz.

I den forbindelse med det sistnevnte punktet trekker hun fram den nylig framlagte offentlige utredningen om Norges avtaler med EU.

- I forrige uke holdt sekretariatsleder for utvalget Ulf Sverdrup et foredrag for oss der han påpekte Norges sterke bånd til EU innenfor mange sektorer. Vi har gledet oss til å snakke med de som arbeider med dette til daglig, sier Malgorzata Tumidajewicz.

Til toppen