UDI stanser behandlingen av asylsøknader fra tyrkiske borgere

UDI avventer videre behandlingen av asylsøknader fra tyrkiske borgere for å gjøre nærmere undersøkelser, herunder innhente mer informasjon om andre lands praksis. Det betyr lengre ventetid for de fleste tyrkiske asylsøkere.

– Det er viktig at norsk asylpraksis ikke innrettes slik at Norge fremstår som vesentlig mer attraktivt enn andre europeiske land. Jeg støtter derfor fullt og helt UDI-direktørens beslutning om at det i lys av ankomsttallene den siste tiden, nå er behov for å stille behandlingen av asylsøknader fra tyrkiske borgere i bero, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Halvårstallene for 2018 viser at Tyrkia nå topper listen over land det kommer flest asylsøkere fra. Særlig i juni måned har økningen vært markant. Tidligere i dag meddelte UDI at de vil avvente behandlingen av denne porteføljen, inntil de har innhentet oppdatert informasjon om andre lands praksis og situasjonen for denne gruppen i Tyrkia.

–Regjeringen er klar på at Norge ikke skal ta en uforholdsmessig stor andel av asylsøkere som kommer til EU/Schengen-området. Derfor er det særdeles viktig at utlendingsmyndighetene tar seg tid til å foreta alle undersøkelser de finner nødvendig, for å se om det er behov for å gjøre innstramninger. Fra departementets side følger vi utviklingen tett, og ytterligere tiltak vurderes fortløpende, sier Wara videre.

Til toppen