Uenige om handel med tømmer

Medlemslandene i EU er enige, men avstanden til Europaparlamentet er betydelig. Stridens kjerne er kravene til tømmerhandel og tiltak mot ulovlig hugget tømmer. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

Rådets politiske enighet i første behandling av saken, innebærer betydelig avstand til Europaparlamentet (EP):

• Medlemslandene enige om krav til risikovurdering for tømmerhandel, men ikke et eksplisitt forbud mot omsetning av ulovlig hugget tømmer
• Risikovurderingene skal omfatte "direkte miljølovgivning", men ikke regler for arbeidsmiljø og sosiale forhold i bredere forstand
• Bare de som setter tømmerprodukter på EØS-markedet første gang (første-gangs importører og produsenter) omfattes av reglene, ikke de andre leddene i salgskjeden
• Betydelig avstand til EP gir høy sannsynlighet for forliksprosedyre

Les hele rapporten her (pdf).

Til toppen