Uenighet om fordeling av flyavganger

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Norge, og flere EU-land, er bekymret for at EUs forslag til å løse kapasitetsproblemer ved europeiske lufthavner vil føre til færre flyavganger til utkanten av Europa.

Europakommisjonen ønsker å åpne for kjøp og salg av flyavganger ved lufthavner i EU og EØS. (Illustrasjonsfoto: Franky / Morguefile)

Norge, og flere EU-land, er bekymret for at EUs forslag til å løse kapasitetsproblemer ved europeiske lufthavner vil føre til færre flyavganger til utkanten av Europa.

Under EUs transportrådsmøte 29. oktober var samferdselsministrene fra hele EU samlet i Luxembourg. Kapasitetsproblemer ved europeiske lufthavner var et av temaene som ble behandlet under møtet.

Europakommisjonen ønsker at ubrukte avgangs- og landingstider – såkalte slots – skal kunne selges og kjøpes på et åpent annenhåndsmarked. Norge er berørt av dette, ettersom alle lufthavner innen EU og EØS vil være del av dette markedet, og alle flyselskap, også de utenfor EU og EØS, med rett til å fly til og fra lufthavnene vil være del av markedet.

Mens enkelte av EUs medlemsland mener Kommisjonens forslag må implementeres uniformt over hele EU, er andre medlemsland skeptiske til hvordan dette kan påvirke små lufthavner, og lufthavner i land som ligger i utkanten av Europa.

Inget markedsgrunnlag for salg
– På mange lufthavner der det ikke er kapasitetsproblemer, som for eksempel ved norske lufthavner, vil det heller ikke være markedsgrunnlag for annenhånds kjøp og salg av slots, sier samferdselsråd Olav Grimsbo ved EU-delegasjonen.

På de største lufthavnene, der det er stor trengsel, vil prisene på slots kunne bli svært høye, slik at bare flyselskaper med store økonomiske muskler er i stand til å kjøpe de mest attraktive landings- og avgangstidene.

– Selv om det i dag kun er London Heathrow som praktiserer slikt salg, frykter Norge og andre land at et EU-regelverk vil utvide dette til mange andre av de største lufthavnene, og dermed kunne svekke vår tilgjengelighet til de store og sentrale landene i Europa, sier Grimsbo.

Frykter for små lufthavner
Frankrike, Tyskland og Danmark ønsker en klausul for å hindre negative effekter for regionale lufthavner og forbindelser til hovedlufthavner, en bekymring som også Norges samferdselsminister Marit Arnstad har uttrykt i et brev til det kypriotiske formannskapet i EU og Rådssekretariatet.

I brevet skriver samferdselsministeren at hun frykter at kjøp og salg av flyavganger kan føre til at ruter til lufthavner i utkanten av Europa og i regionale strøk vil forsvinne, eller få ugunstige avgangstidspunkt, ettersom de vil betjenes av flyselskap med færre økonomiske midler til å handle de mest attraktive avgangstidene.

Europakommisjonen ønsker også å øke kravet til hvor mange av de tildelte flyavgangene et flyselskap må bruke til 85 prosent, mens medlemslandene ønsker å beholde dagens krav, som er på 80 prosent. Europakommisjonens forslag om å øke utnyttelsesgraden til 85 prosent ble enstemmig avvist av medlemslandene i transportrådsmøtet, fordi dagens ordning fungerer bra og er gjeldende globalt.

Vedtak om tidligst et år
Forslaget om kjøp og salg av slots er del av den såkalte Lufthavnspakken. Det er usikkerhet om den videre behandlingen pakken, som i tillegg til slots også omfatter bakkehåndteringstjenestene og prosedyrer for støyreduksjoner, etter at Europaparlamentets transportkomite nylig avviste Europakommisjonens forslag til ytterligere liberalisering av bakkehåndteringstjenestene. Irland, som tar over formannskapet i Det europeiske råd etter nyttår, har uttalt at de er forberedt på at slotsregelverket og støyregelverket behandles videre som mer eller mindre separate regelverk.

– I verste fall kan Kommisjonen trekke tilbake hele Lufthavnpakken, men det vurderes som mest realistisk at både forslaget til slots-regelverk og prosedyrer for støyreduksjoner ved lufthavner vil bli behandlet videre av transportministerrådet og Europaparlamentet. Endelige vedtak vil neppe bli truffet før ved utgangen av 2013, sier Grimsbo.

Til toppen