Rådet og Parlamentet ikke enig om arbeidstid

Forhandlinger mellom Rådet og Parlamentet vedrørende revisjon av arbeidstidsdirektivet, brøt sammen 28. april. Dette var tredje, og siste forsøk på å oppnå enighet om et revidert direktiv.

Forhandlinger mellom Rådet og Parlamentet vedrørende revisjon av arbeidstidsdirektivet, brøt sammen 28. april. Dette var tredje, og siste forsøk (forliksprosdyren) på å oppnå enighet om et revidert direktiv. Det er første gang siden Amsterdamtraktaten trådte i kraft i 1999, at det ikke oppnås enighet om et direktiv i forliksfasen.
 
Dette betyr at direktivet anno 1993 og SIMAP/Jaeger dommene fra 2000 og 2003 (om arbeidstid i helse-og omsorgssektoren) står ved lag. Det betyr også at land som benytter seg av unntak fra direktivet (14 land), kan fortsette sin praksis.
 
Rådet og Parlamentet har forhandlet om revisjon av direktivet siden 2004. Og som før er det ingen enighet tre forhold:
 
- unntak fra 48-timers regelen
- hvordan beregne inaktiv arbeidstid
- hvorvidt taket på 48 timer skal gjelde pr kontrakt eller pr person.
 
Kommisjonen må nå trekke tilbake forslaget, og vil se seg tvunget til å initiere overtredelsesprosedyrer mot land som ikke tar hensyn til SIMAP/Jaeger-dommene. En ny Kommisjon kan foreslå et helt nytt direktiv, men dette evt. nye forslaget må ta hensyn til domstolens kjennelser ang. arbeidstid.
 
For mer informasjon, se siste halvårsrapporter. 
 
Klikk her for en lenke med reaksjoner fra Råd og Parlament. 
 
For mer informasjon om arbeidstidsdirektivet se på Europalov.no


Gustav Solvang, arbeids- og sosialråd.

Til toppen