Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

La fram norsk syn på pasientrettigheter

<p>Norges syn på EUs forslag til direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester ble overlevert til EU i forrige uke. Det skjedde på EUs uformelle helseministermøte i Jönköping, der statssekretær Rigmor Aasrud deltok. Les mer i rapporten fra EU-delegasjonens Hilde C. Sundrehagen.</p>

Les fullt referat fra ministermøtet her.

Aasrud deltok på EUs uformelle helseministermøte i Jönköping 6.-7. juli i år. På dagsordenen sto influensa A (H1N1), antibiotikaresistens, alkohol og helse samt pasientrettighetsdirektivet. Fra norsk side ble det omdelt PM med norske posisjoner på pasientrettighetsdirektivet (vedlagt) til: DG SANCO, Sverige, Spania, Tyskland, Frankrike, Danmark, Nederland, Irland, Slovenia, Estland.

Norge stiller seg i hovedsak positiv til forslaget om nytt direktiv.

Statssekretæren hadde også politiske samtaler i margen av møtet med den spanske helseministeren Trinidad Jiménez og den tyske helseministeren Ulla Schmidt, samt med representant for det svenske EU-formannskapet, statssekretær Karin Johansson. EUs forslag til direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester ble tatt opp på alle møtene.

Norges syn på EUs forslag til direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester ble overlevert til EU i forrige uke. Det skjedde på EUs uformelle helseministermøte i Jönköping, der statssekretær Rigmor Aasrud deltok. Les mer i rapporten fra EU-delegasjonens Hilde C. Sundrehagen.

Les fullt referat fra ministermøtet her.

Aasrud deltok på EUs uformelle helseministermøte i Jönköping 6.-7. juli i år. På dagsordenen sto influensa A (H1N1), antibiotikaresistens, alkohol og helse samt pasientrettighetsdirektivet. Fra norsk side ble det omdelt PM med norske posisjoner på pasientrettighetsdirektivet (vedlagt) til: DG SANCO, Sverige, Spania, Tyskland, Frankrike, Danmark, Nederland, Irland, Slovenia, Estland.

Norge stiller seg i hovedsak positiv til forslaget om nytt direktiv.

Statssekretæren hadde også politiske samtaler i margen av møtet med den spanske helseministeren Trinidad Jiménez og den tyske helseministeren Ulla Schmidt, samt med representant for det svenske EU-formannskapet, statssekretær Karin Johansson. EUs forslag til direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester ble tatt opp på alle møtene.

Til toppen